Thư viện tài liệu
Luật kinh tế chuyên khảo
 Untitled 4

“Pháp luật kinh tế được hiểu là một hệ thống nhiều lĩnh vực pháp luật khá rộng, bao gồm Luật Kinh tế, Luật Lao động, Luật Tài chính, Luật Ngân hàng, Luật Đất đai, Luật Môi trường…Khi hình thành và phát triển ở Việt Nam từ những thập niên 80 (thế kỷ 20), Luật Kinh tế được hiểu là một bộ phận của pháp Luật Kinh tế, là ngành luật độc lập có phạm vi, đối tượng và phương pháp điều chỉnh riêng.

Ở Việt Nam, trong lĩnh vực nghiên cứu, khái niệm “Luật Kinh tế” đã dần được thay thế bằng các khái niệm “Luật Thương mại”, “Luật kinh doanh” do ảnh hưởng của quá trình thay đổi về kinh tế, về cơ chế quản lý kinh tế, dẫn đến những thay đổi căn bản trong điều chỉnh pháp luật đối với các quan hệ giữa các tổ chức, cá nhân. Khi chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, chủ thể của Luật KInh tế không còn là các tổ chức kinh tế xã hội chủ nghĩa (tổ chức kinh tế nhà nước, tổ chức kinh tế tập thể) với tư cách là các đơn vị thực hiện hoạt động sản xuất theo kế hoạch được giao. Nền kinh tê không còn vận hành theo kế hoạch hóa tập trung và vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước, với nền tảng là sự công nhận quyền tự do sở hữu, quyền tự do kinh doanh, đồng thời chịu nhiều tác động tất yếu của quá trình hội nhấp kinh tế quốc tế. Những thay đổi này dẫn đến yêu cầu đổi mới trong khoa học Luật Kinh tế, theo đó, khái niệm “Luật Kinh tế” ít được sử dụng hơn trong khoa học pháp lý. Mặc dù vậy, trong thực tiễn kinh doanh và quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh, khái niệm Luật Kinh tế vẫn được sử dụng với ý nghĩa là lĩnh vực pháp luật gồm tổng thể các quy định pháp luật do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận nhằm quy định về các loại chủ thể kinh doanh, điều chỉnh hoạt động kinh doanh của họ phù hợp với chính sách quản lý kinh tế của nhà nước và quy định về vấn đề giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh (nếu có).” – trích lời nhóm tác giả

Với mục đích cung cấp những kiến thức pháp luật cơ bản và cần thiết cho thực tiễn kinh doanh và thực tiễn quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh, cuốn sách này đã ra đời với kết cấu 21 chương, sắp xếp theo 4 phần chính :

Phần 1 : Tổng quan về Luật Kinh tế trong nền kinh tê thị trường ở Việt Nam

Phần 2 : Pháp luật về các chủ thể kinh doanh trong nền kinh tế

Phần 3 : Pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư, cạnh tranh và hoạp đồng trong hoạt động kinh doanh

Phần 4 : Pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại.

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

(29/10/2020)

Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: