Thư viện tài liệu
Hỏi đáp pháp luật về bảo hiểm y tế
 Bảo hiểm y tế là một chính sách

Bảo hiểm y tế là một chính sách xã hội lớn, là loại hình bảo hiểm đặc biệt, mang ý nghĩa nhân đạo sâu sắc, góp phần quan trọng thực hiện công bằng xã hội trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Ở Việt Nam hiện nay, bảo hiểm y tế được quy định và tổ chức thực hiện trên cơ sở những văn bản pháp lý quan trọng như : Luật Bảo hiểm y tế năm 2008, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014, Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế …

Nhằm giúp bạn đọc nằm vững và thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành về bảo hiểm y tế, cuốn sách đã ra đời.

Nội dung cuốn sách là các câu hỏi và trả lời tập trung vào chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, như về đối tượng, mức đóng, trách nhiệm và phương thức đống bảo hiểm y tế; thẻ bảo hiểm y tế; phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế; tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho nguời tham gia bảo hiểm y tế; thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; quỹ bảo hiểm y tế; quyền và trách nhiệm của các bên liên quan đến bảo hiểm y tế…

Cuốn sách gồm 2 phần :

Phần I : Hỏi – đáp pháp luật về bảo hiểm y tế với các câu hỏi và phần trả lời được trình bày theo các mục tương ứng với các chương trong Luật Bảo hiểm y tế

Phần II : Một số văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về bảo hiểm y tế

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc !

  (10/12/2020)

Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Trang tiếp
Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: