Thư viện tài liệu
Giải đáp một số vấn đề về nghiệp vụ năm 2018-2019
 Bảo đảm áp dụng thống nhất pháp

Bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử là nhiệm vụ hiến định- một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Tòa án nhân dân tối cao. Năm 2018 và năm 2019,  Tòa án nhân dân tối cao tiếp tục ban hành hai tập Giải đáp các vướng mắc về hành chính, dân sự và tố tụng dân sự và hai thông báo kết quả giải đáp trực tuyến nhằm kịp thời tháo gỡ những vướng mắc về hành chính, dân sự và tố tụng dân sự và hai thông báo kết quả giải đáp trực tuyến nhằm kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong thực tiễn xét xử. Các nội dung giải đáp đã được Hội đồng Thẩm phám Tòa án nhân dân tối cao thảo luận và nhất trí thông qua.

        Nhằm thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác và có hệ thống đến bạn đọc, đặc biệt là các Thẩm phán, Kiểm soát viên, Điều tra viên, Luật sư, Thẩm tra viên, Thư ký, cán bộ, công chức công tác tại Tòa án nhân dân và những người làm công tác pháp luật, Vụ pháp chế và Quản lý khoa học- Tòa án nhân dân tối cao đã biên soạn lại nội dung các tập giải đáp, bổ sung các quy định của pháp luật có liên quan đến vấn đề được giải đáp và phối hợp với Nhà xuất bản tư pháp phát hành cuốn “Giải đáp một số vấn đề về nghiệp vụ năm 2018-2019”. 

            Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

(19/10/2020)

Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Trang tiếp
Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: