Thư viện tài liệu
Cẩm nang chính sách tiền tệ ngân hàng và tín dụng
 Để hoàn thiện các thể chế về chí

Để hoàn thiện các thể chế về chính sách tiền tệ, tín dụng và hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, phù hợp với quy định của pháp luật, thông lệ và chuẩn mực quốc tế cũng như điều kiện của nền kinh tế và thị trường tiền tệ nước ta trong giai đoạn phát triển hiện nay vừa qua Ngân hành nhà nước & Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản pháp luật như: Quyết định 48/QĐ-TTg ngày 13/01/2017 về mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do nhà nước chỉ định theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, Thông tư số 01/VBHN-NHNN ngày 04/01/2017 Hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, Thông tư số 38/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 Quy định về phương pháp tính và hạch toán thu, trả lãi trong hoạt động nhận tiền gửi và cho vay giữa ngân hành nhà nước Việt Nam với tổ chức tín dụng và các tổ chức khác, Thông tư 315/2016/TT-BTC ngày 30/11/2016 Quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của kho bạc nhà nước mở tại ngân hàng nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại.

Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau :

Phần I ; Luật ngân hàng, Luật các tổ chức tín dụng & trình tự, thủ tục thanh tra chuyên ngành ngân hàng.

Phần II : Quy định về phương pháp tính và hạch toán thu, trả lãi & tỷ lệ an toàn đối với ngân hàng, tổ chức tín dụng

Phần III : Hướng dẫn mới nhất về lãi suất cho vay, dịch vụ thanh toán

Phần IV : Quy định về quản lý ngoại hối, quản lý hoạt động ủy thác, đổi ngoại tệ của các ngân hàng, tổ chức tín dụng.

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

(13/11/2020)

Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: