Thư viện tài liệu
Cơ chế thực hiện điều ước quốc tế...
 Tham gia các điều ước quốc tế về

Tham gia các điều ước quốc tế về quyền con người là một chủ trương thường xuyên và nhất quán của Việt Nam, thể hiện cam kết cũng như quyết tâm của Việt Nam trong việc bảo đảm và thực hiện các chuẩn mực pháp lý quốc tế về quyền con người. Tham gia các điều ước quốc tế về quyền con người đòi hỏi Việt Nam phải giải quyết nhiều vấn đề khác nhau, trong đó có việc hoàn thiện cơ chế thực hiện điều ước quốc tế về quyền con người tại Việt Nam.

Với mong muốn đem đến những tri thức về cơ chế thực hiện điều ước quốc tế nói chung và điều ước quốc tế về quyền con người nói riêng, cuốn sách đã ra đời với nội dung chính như sau :

Thứ nhất, một số vấn đề lý luận về cơ chế thực hiện điều ước quốc tế về quyền con người; đặc biệt làm rõ những điểm tương đồng và khác biệt giữa cơ chế thực hiện điều ước quốc tế về quyền con người so với cơ chế thực hiện điều ước quốc tế trong các lĩnh vực khác.

Thứ hai, pháp luật và thực tiễn vận hành cơ chế thực hiện điều ước quốc tế về quyền con người tại một số quốc gia trên thế giới; bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam.

Thứ ba, thực trạng cơ chế thực hiện điều ước quốc tế về quyền con người của Việt Nam; phương hướng và giải pháp hoàn thiện cơ chế thực hiện điều ước quốc tế về quyền con người tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc !

(25/11/2020)

 

  

Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Trang tiếp
Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: