Thư viện tài liệu
Khái niệm pháp lý trong các văn bản pháp luật
 Untitled 1

Khái niệm pháp lý trong các văn bản pháp luật” là cuốn sách được hệ thống, sắp xếp rất hợp lý, logic và khoa học theo cấu trúc A, B, C, nội dung các khái niệm được trích trong Hiến pháp (4 bản Hiến pháp), các Bộ luật, Luật, Pháp lệnh, Ngị định trải rộng trên tất cả các lĩnh vực pháp luật của Việt Nam, được ban hành từ năm 1945 đến nay. Cuốn sách là tài liệu tiện dụng và hữu ích cho việc tham khảo, nghiên cứu, phục vụ tốt cho cán bộ nghiên cứu, cán bộ tư pháp và giảng viên các trường đại học giảng dạu môn pháp luật, đồng thời cũng là nguồn tài liệu rất cần thiết, phong phú cho các bạn sinh viên và người dân khi cần tìm hiểu rõ những vấn đề cốt lõi, căn bản nhất được quy định trong khái niệm pháp lý của từng lĩnh vực cụ thể. Với ý nghĩa thiết thực GS.TS. Trần Ngọc Đường; TS. Nguyễn Thành với tâm huyết của một nhà khoa học, cán bộ đang công tác tại Văn phòng Quốc hội đã dày công biên soạn cuốn sách cùng với sự cộng tác nhiệt tình của đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Lê Ngọc Anh và một số cộng tác viên khác.

Nhà xuất bản Tư pháp xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc và mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc để cuốn sách được hoàn thiện hơn trong lần tái bản

Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: