Thư viện tài liệu
Xây dựng Toà Án nhân dân...
 Untitled 1

: Cuốn sách tập hợp các kết quả nghiên cứu, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn… được chọn lọc từ năm 2016 đến nay của đông chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Cuốn sách sẽ giúp bạn đọc hiểu sâu hơn về các Tòa án Việt Nam; về những yêu cầu đổi mới đối với công tác tư pháp; những vấn đề quan trọng đặt ra đối với nền tư pháp trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc !

(25/12/2020)

Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: