Thư viện tài liệu
Các tội xâm phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ
 Các tội phạm xâm phạm trật tự

Các tội phạm xâm phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ (Một số vấn đề lý luận và thực tiễn xét xử ở Việt Nam) : “Trong cuốn sách này, tác giả đã cung cấp  cho độc giả cái nhìn tổng quan về tội phạm xâm phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, trong đó nêu rõ thực tế tội phạm này diễn ra như thế nào, các quy định của pháp luật hiện hành và thực tiễn áp dụng các quy định đó ra sao. Tác giả đã khéo léo chọn cách tiếp cận tổng thể đối với vấn đề, từ việc xem xét khái niệm, phân tích đặc điểm tội phạm, các yếu tố cấu thành của tội phạm, lý thuyết áp dụng pháp luật và trên cơ sở đó đi sâu phân tích các đặc trưng của từng tội phạm cụ thể cũng như việc áp dụng đối với từng tội phạm. Ngoài ra, tác giả còn giới thiệu thêm cả luật pháp nước ngoài đối với những vấn đề liên quan để làm cơ sở so sánh với pháp luật Việt Nam, từ đó đưa ra giải pháp xử lý những vướng mắc trong quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng. Trên cơ sở các quy định pháp luật đã được làm rõ cùng với lập luận của riêng mình, tác giả đi sâu phân tích những vướng mắc trong áp dụng pháp luật của các tội phạm có liên quan nhằm đưa ra những kiến nghị cụ thể.”

        Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc !  

         (10/12/2020)

Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Trang tiếp
Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: