Thư viện tài liệu
Các tội phạm về ma tuý ở Việt Nam cơ sở lý luận và thực tiễn xét xử
 Untitled 1

: “Tác giả cuốn sách đã có nhiều công phu tìm tòi trong nghiên cứu khoa học, có nhiều tư liệu, dẫn chứng phong phú, sinh động. Cuốn sách đã khái quát được các chất ma túy hiện nay ở Việt Nam và trên thế giới, nêu các tác hại do ma túy gây ra cho cộng đồng xã hội, cho gia đình và mỗi cá nhân, trình bày lịch sử về pháp luật hình sự và các chính sách hình sự của nhà nước ta từ chế độ phong kiến đến nay. Tác giả cũng đã phân tích quan điểm đổi mới toàn diện về chính sách hình sự của nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay đối với các tội pahjm về ma túy, giới thiệu nội dung của các Công ước Liên Hợp Quốc về đấu tranh phòng chống các tội phạm về ma túy, nêu các vụ án cụ thể để rút kinh nghiệm.”

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc !  

(10/12/2020)

Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Trang tiếp
Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: