Thư viện tài liệu
Luật doanh nghiệp Việt Nam...
 Untitled 1

“Ngoài việc đưa ra các luận giải về pháp luật doanh nghiệp, trong một chừng mực nào đó, các tác giả cuốn sách mong muốn cung cấp cho bạn đọc thực tiễn về hoạt động của doanh nghiệp tại Việt Nam thông qua các tranh chấp mang tính điển hình. Các tranh chấp được trình bày trong cuốn sách này hình thành từ ba nguồn :

Thứ nhất : Các bản án đã được giải quyết tại Tòa án Việt Nam

Thứ  hai : Các tranh chấp sưu tầm được từ phương tiện thông tin đại chúng

Thứ ba : Từ hồ sơ, vụ việc của khách hàng trong quá trình các tác giả cuốn sách tham gia với vai trò tư vấn pháp lý cho một trong các bên.

Tuy vậy, ngoai trừ các tranh chấp lấy nguồn từ các bản án, các thông tin về tên doanh nghiệp, tên chủ sở hữu, nhãn hiệu và các tên khác trong các tranh chấp đã được thay đổi nhằm bảo đảm tính riêng tư của các bên. Mọi sự trùng hợp (nếu có) chỉ mang tính chất ngẫu nhiên.”

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

(13/11/2020)

Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: