Thư viện tài liệu
Tội phạm học so sánh lý luận và thực tiễn
 Tội phạm học so sánh với ý nghĩa

Tội phạm học so sánh với ý nghĩa là một lĩnh vực khoa học nghiên cứu sự khác biệt của tội phạm hiện thực, nguyên nhân của tội phạm và kiểm soát tội phạm trong các hệ thống xã hội khác nhau hoặc trong những liên kết khác nhau của các hệ thống xã hội đã được hình thành và bắt đầu phát triển từ những năm 60 và 70 của thế kỉ XX.

Sự phát triển của tội phạm học so sánh xuất phát từ nhu cầu; bắt nguồn từ quá trình toàn cầu hóa, thống nhất Châu Âu và tự sự  gia tăng các tội phạm có tính chất xuyên quốc gia trên thế giới như tội khủng bố, tội rửa tiền, tội phạm ma túy, tội buôn người,…Nhưng cũng chính sự phát triển của tội phạm học so sánh với các kết quả nghiên cứu đã trở lại phục vụ, góp phần thúc đẩy quá trình toàn cầu hóa thống nhất Châu Âu và hợp tác quốc tế trong phòng ngừa tội phạm có tính chất xuyên quốc gia.

Cuốn sách này sẽ đáp ứng được phần nào nhu cầu tìm hiểu những vấn đề lí luận cơ bản của tội phạm học so sánh, làm cơ sở và định hướng cho những nghiên cứu tội phạm học so sánh phục vụ cho phòng ngừa tội phạm ở Việt Nam cũng như hợp tác quốc tế trong phòng ngừa tội phạm.

Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau:

Chương I: Khái niệm, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của tội phạm học so sánh.

Chương II: Lịch sử hình thành và phát triển của tội phạm học so sánh.

Chương III: Nghiên cứu so sánh về tội phạm và kiểm soát tội phạm.

Chương IV: Tội phạm học so sánh và nguyên nhân của tội phạm theo hướng tiếp cận của tội phạm học so sánh.

Chương V: Nghiên cứu so sánh về nguyên nhân của tội phạm.

Chương VI: Phòng ngừa tội phạm từ góc độ của tội phạm học so sánh.

(2/12/2020)

Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Trang tiếp
Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: