Chánh án TANDTC

Chánh án TANDTC
NGUYỄN HÒA BÌNH

Chánh án Nguyễn Hòa Bình tiếp Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam

Ngày 03/8/2018, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam đã tiếp Ngài Youssouf Adel- Jelil, Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam.

Vui mừng đón tiếp, Ngài Youssouf Adel- Jelil, Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam và các thành viên Đoàn công tác, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cảm ơn và ghi nhận sự giúp đỡ nhiệt tình, hiệu quả của Ngài Youssouf Adel- Jelil trong việc thành lập Tòa gia đình và người chưa thành niên tại Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đồng Tháp.

Chánh án Nguyễn Hòa Bình cho biết giữa UNICEF và Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam đã có quan hệ hợp tác lâu dài, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.

Trước năm 2006, các hoạt động hợp tác được thực hiện thông qua Dự án “Thúc đẩy quyền và bảo vệ trẻ em ký kết giữa UNICEF và Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em”.

Chánh án Nguyễn Hòa Bình làm việc với Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam

Trong giai đoạn 2006 - 2017, hoạt động hợp tác giữa hai cơ quan được thực hiện thông qua Dự án “Hệ thống tư pháp thân thiện với người chưa thành niên” do Bộ Tư pháp là cơ quan chủ quản và chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực nghiên cứu, xây dựng chính sách pháp luật, hỗ trợ Học viện Tòa án xây dựng chương trình tập huấn cho Thẩm phán Tòa gia đình và người chưa thành niên, tập huấn nâng cao năng lực về tư pháp trẻ em cho 80 lượt Thẩm phán cấp thành phố và quận, huyện tại Thành phố Hồ Chí Minh và 62 Thẩm phán cấp tỉnh và huyện tại tỉnh Đồng Tháp.

Chánh án Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, giai đoạn 2018-2021, hoạt động hợp tác giữa UNICEF với Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam sẽ được thực hiện thông qua hai Dự án quan trọng: Dự án “Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ người chưa thành niên có liên quan đến pháp luật” do Bộ Tư pháp là cơ quan chủ quản. Hiện nay, Dự án này vẫn đang trong quá trình xin lý kiến các bộ, ngành để hoàn thiện, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp thông qua. Tiếp theo là Dự án “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” (EU JULE), Dự án này đang trong quá trình hoàn thiện văn kiện Dự án và sẽ sớm được triển khai trong tháng tới.

Chánh án Nguyễn Hòa Bình cho biết thêm, từ năm 2016, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam đã ban hành Nghị quyết về việc công khai tất cả các bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án để minh bạch thông tin. Đến thời điểm này đã công khai khoảng gần 01 triệu bản án, quyết định.

Chánh án Nguyễn Hòa Bình chụp ảnh cùng Youssouf Adel- Jelil
và các thành viên của UNICEF

Ngoài ra, mô hình phòng xét xử có nhiều đổi mới. Cụ thể, đối với phòng xét xử hình sự, cơ quan công tố và luật sư ngồi ngang bằng với nhau, vành móng ngựa đã được bỏ và thay bằng bục khai báo. Có phòng xét xử các vụ dân sự riêng, khác biệt với phòng xét xử hình sự. Đặc biệt, có mô hình phòng xét xử cho các vụ án hôn nhân gia đình và trẻ em.

Trao đổi tại buổi tiếp, Ngài Youssouf Adel- Jelil cảm ơn sự tiếp đón chân tình của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục phát triển mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam và UNICEF trong việc hoàn thiện pháp luật về xét xử thân thiện với trẻ em; hỗ trợ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật do Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam chủ trì, cũng như phối hợp soạn thảo nhằm tăng cường điều tra, truy tố, xét xử thân thiện với người chưa thành niên; triển khai hình thành và hoạt động hiệu quả Tòa gia đình và người chưa thành niên; tập huấn nâng cao năng lực cho Thẩm phán; thu thập, quản lý, phân tích và sử dụng số liệu về người chưa thành niên trong hệ thống tư pháp…

Nguyên Anh