Tài liệu tham khảo
Sổ tay pháp luật về trọng tài và hòa giải

Cuốn sổ tay này là kết quả của sự kết hợp giữa cách tiếp cận của chuyên gia quốc tế có nhiều kinh nghiệm trong việc thực thi Công ước New York 1958 và các Thẩm phán trong nước có nhiều kinh nghiệm giải quyết các việc liên quan đến trọng tài để đảm bảo các thông tin được nhìn nhận đa chiều và giúp độc giả có cách nhìn hoàn chỉnh hơn về các quy định của pháp luật liên quan.

Giải đáp về một số vấn đề nghiệp vụ

Qua thực tiễn công tác xét xử, Tòa án nhân dân tối cao nhận được phản ánh của các Tòa án về một số vướng mắc về nghiệp vụ. Để bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật, Tòa án nhân dân tối cao có ý kiến như sau.

Kỷ yếu tọa đàm các quy định mới của pháp luật trong giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại

Trên cơ sở kết quả của Tọa đàm, Tòa án nhân dân tối cao đã tập hợp thông tin, tài liệu sử dụng tại Tọa đàm và xây dựng Kỷ yếu tọa đàm để chia sẻ thông tin giúp các Thẩm phán, cán bộ Tòa án và những độc giả quan tâm có thể tham khảo thêm trong quá trình công tác của mình. Tài liệu tọa đàm không thể hiện quan điểm chính thức của Tòa án nhân dân tối cao mà chỉ là những quan điểm của chuyên gia đúc kết từ việc tham gia vào quá trình xây dựng và thực thi pháp luật có liên quan để giúp độc giả có cách nhìn đa chiều hơn về vấn đề và lựa chọn cách tiếp cận phù hợp, chuẩn mực nhất.

Kỷ yếu tập huấn các quy định mới của Bộ luật tố tụng dân sự 2015 và Công ước New York 1958 về công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài

Để tận dụng kiến thức chuyên gia và phổ biến rộng rãi kết quả của khóa tập huấn này đến các Thẩm phán, cán bộ Tòa án và những độc giả quan tâm đến lĩnh vực công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài tại Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao đã chỉnh lý lại các tài liệu và tập hợp lại thành Kỷ yếu tập huấn. Các nội dung trong tài liệu này không thể hiện quan điểm hay đường lối giải quyết vụ việc của Tòa án nhân dân tối cao mà chỉ là quan điểm của các chuyên gia nhằm giúp độc giả có cách nhìn đa chiều, toàn diện hơn về lĩnh vực này.

Tài liệu tập huấn

Phần A: Hướng dẫn báo cáo thống kê cơ sở về công tác lưu trữ | Phần B: Các quy định về việc thực hiện báo cáo thống kê công tác lưu trữ trong ngành Tòa án nhân dân | Phần C: Các loại mẫu sổ, bìa hồ sơ trong công tác lưu trữ.