Chánh án TANDTC

Chánh án TANDTC
NGUYỄN HÒA BÌNH

Chánh án Nguyễn Hòa Bình thăm và làm việc tại Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh

Chiều ngày 19/7/2018, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Tiếp đoàn có đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Tây Ninh;  đồng chí Dương Văn Thắng, Phó Chủ Tịch UBND tỉnh Tây Ninh; đồng chí Bùi Đức Xuân, Tỉnh ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng lãnh đạo, cán bộ chủ chốt Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Tây Ninh.

Tại buổi làm việc đồng chí Bùi Đức Xuân đã báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác trong 06 tháng đầu năm 2018 của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Tây Ninh. Theo đó, Tòa án nhân dân hai cấp rỉnh Tây Ninh đã thực hiện tốt nhiệm vụ xét xử; ngoài ra, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Tây Ninh còn tiếp tục quán triệt Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020” và các giải pháp của Tòa án nhân dân tối cao.

Trong quá trình giải quyết, xét xử các loại án, các đơn vị trong Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Tây Ninh đã thực hiện tốt việc đổi mới thủ tục xét hỏi và  tranh tụng tại phiên tòa, vai trò trách nhiệm của những người tiến hành tố tụng, của luật sư, bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tại phiên tòa; phối hợp chặt chẽ với cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết nhiều vụ án hình sự phức tạp, đảm bảo áp dụng thống nhất pháp luật và sự độc lập của các cơ quan tư pháp.

Cũng tại buổi làm việc, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh cũng đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến các mặt công tác chuyên môn..., đồng thời đề xuất với lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao quan tâm đến công tác bổ nhiệm, bộ nhiệm lại chức danh Thẩm phán; công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ Thẩm phán; xây dựng, sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc để đáp ứng với mô hình phòng xét xử mới...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao những thành tích công tác của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Tây Ninh đã đạt được.

Về những tồn tại, khó khăn, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu hai cấp Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh nhanh chóng giải quyết sớm tình trạng án tồn động; tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm ít nhất một Thẩm phán phải tổ chức 1 phiên tòa/ năm; hạn chế án hủy, sửa do lỗi chủ quan; kịp thời công khai bản án trên Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân; tiếp tục phát huy việc tranh tụng tại tòa, khởi tố tại tòa; mở rộng, sửa chữa mô hình phòng xét xử để phù hợp với mô hình phòng xét xử mới và thân thiện; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, thi hành các văn bản của Tòa án nhân dân tối cao ban hành và xem đây là đặc thù chung của Tòa án thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; tham gia đầy đủ các lớp tập huấn hàng tháng Tòa án nhân dân tối cao tổ chức; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước đồng thời tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị; nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nỗ lực phấn đấu, tinh thần đoàn kết thống nhất.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, Chánh án Bùi Đức Xuân hứa sẽ cùng tập thể cán bộ Tòa án nhân dân  hai cấp tỉnh Tây Ninh phát huy hết năng lực, đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết phấn đấu cùng tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao; góp phần xây dựng hệ thống Tòa án ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp cũng như giữ vững tình hình an ninh chính trị của địa phương.

Lê Hùng