Chánh án TANDTC

Chánh án TANDTC
NGUYỄN HÒA BÌNH

Hội nghị Hội đồng Chánh án ASEAN lần thứ 6

Trong chuyến thăm và làm việc tại Singapore, ngày 27/7/2018, Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cùng Đoàn đại biểu cấp cao TAND tối cao đã tham dự Hội nghị Hội đồng Chánh án ASEAN.

Trước khi Hội nghị khai mạc chính thức, các đại biểu tham dự Lễ công bố chính thức Cổng thông tin điện tử Tòa án các nước ASEAN sau 5 năm xây dựng. Chánh án Singapore ghi nhận sự nỗ lực và đóng góp của Nhóm công tác, sự giúp đỡ của Chính phủ Na Uy và nỗ lực của Chánh án các nước ASEAN giúp hoàn thành xây dựng Cổng. Cổng thông tin điện tử có thể được coi là ‘cửa sổ’ kết nối Tòa án các nước ASEAN với thế giới, đồng thời là kênh làm việc quan trọng của Hội đồng Chánh án.

Tại Hội nghị Hội đồng Chánh án ASEAN, nhiều chủ đề quan trọng đã được thảo luận. Hội nghị ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của TATC Singapore điều phối việc xây dựng Cổng thông tin, tổ chức khóa đào tạo sử dụng; giao cho Ban thư ký Hội đồng Chánh án hỗ trợ các Tòa án cập nhật đầy đủ thông tin và vận động nguồn kinh phí tiếp tục duy trì Cổng sau năm 2020.

Chánh án các nước ASEAN tham dự Hội nghị

Hội nghị phê chuẩn dự thảo quy tắc mẫu tống đạt giấy tờ tư pháp trong tố tụng dân sự và đề xuất các Tòa án ban hành phù hợp với quy định của pháp luật quốc gia, có những sửa đổi cần thiết. Hội nghị nhất trí giao cho Nhóm làm việc về tống đạt giấy tờ tư pháp trong tố tụng dân sự tìm hiểu những lĩnh vực mới cần nghiên cứu và báo cáo tại Hội nghị tới (thu thập chứng cứ tại nước ngoài, giúp tống đạt lệnh triệu tập trong nội bộ ASEAN).

Hội nghị thống nhất giao cho Nhóm làm việc về quản lý án và công nghệ tòa án giúp đỡ các Tòa án quốc gia thi hành thực tiễn tốt trong công nghệ tòa án và quản lý vụ án; nghiên cứu những lĩnh vực pháp lý-kỹ thuật mới và phức tạp như trí tuệ nhân tạo, tiền ảo hoặc mã hóa, hợp đồng thông minh… và báo cáo lên Hội đồng Chánh án vào Hội nghị tới.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án TAND tối cao Việt Nam tại Hội nghị

Hội nghị phê chuẩn Kế hoạch chiến lược về đào tạo tư pháp giai đoạn 2018-2025 do Nhóm làm việc về đào tạo tư pháp đề xuất; ghi nhận đề xuất của Hội đồng trọng tài thương mại quốc tế cộng tác với Học viện tư pháp quốc gia Singapore tổ chức đào tạo cho các thẩm phán và cán bộ tòa án về trọng tài thương mại và Công ước New York 1958.

Hội nghị phê chuẩn thủ tục chung xử lý tranh chấp xuyên quốc gia liên quan đến trẻ em do Nhóm làm việc về tranh chấp xuyên quốc gia liên quan đến trẻ em xây dựng, khuyến khích các thành viên sử dụng thủ tục này; đồng ý đề xuất tổ chức Diễn đàn Thẩm phán gia đình lần thứ hai vào tháng 3/2019.

Chánh án các nước ASEAN tham dự Lễ công bố chính thức
Cổng thông tin điện tử Tòa án các nước ASEAN

Hội nghị phê chuẩn dự thảo Hiến chương Hội đồng Chánh án, đề nghị Tòa án Philippines cho ý kiến cuối cùng vào cuối tháng 8/2018 và nếu Philippines không phản đối, Ban thư ký sẽ gửi Hiến chương để các Chánh án ký kết, với mục tiêu Hiến chương sẽ có hiệu lực vào Hội nghị tới. Hội nghị cũng phê chuẩn Quy tắc hoạt động, có hiệu lực điều chỉnh hoạt động và chức năng của Hội đồng Chánh án (bao gồm Ban thư ký) cho đến khi được chính thức hóa qua việc ký kết Hiến chương. Hội nghị giao cho Nhóm làm việc về công việc tương lai của Hội đồng Chánh án nhiệm vụ xây dựng tầm nhìn ASEAN cho các Tòa án ASEAN dưới hình thức khung khổ/mẫu hệ thống tòa án, bao gồm Quy tắc ứng xử của Thẩm phán và báo cáo kết quả nghiên cứu này tại Hội nghị tới.

Hội nghị cũng xem xét, thảo luận và phê chuẩn một số sáng kiến mới, bao gồm:

- Thành lập nhóm làm việc về “Phiên họp ASEAN +”, có nhiệm vụ xác định các đối tác đối thoại thích hợp mời tham gia các phiên họp ASEAN + của Hội đồng Chánh án, xác định các mục tiêu Hội đồng Chánh án mong muốn đạt được qua đối thoại với các đối tác này;

- Giao cho Ban thư ký Hội đồng Chánh án và đại diện Tòa án Indonesia xây dựng diễn đàn đối thoại với Ban thư ký ASEAN để tìm hiểu Hội đồng Chánh án có thể đóng góp gì trong cấu trúc chung ASEAN, tìm hiểu khả năng vận động tài trợ và thu hút các nguồn lực khác hỗ trợ các hoạt động của Hội đồng Chánh án và các Tòa án trong khuôn khổ hoạt động của Hội đồng Chánh án;

- Phê chuẩn sáng kiến xây dựng cơ sở dữ liệu các bản án quan trọng trực tuyến của ASEAN trên Cổng thông tin bằng cách đăng tải phiên bản tiếng Anh bản án của các vụ án này hoặc cung cấp đường dẫn tới các bản án này;

- Về lời mời của Chính phủ Mỹ đối với các Chánh án hoặc đại diện của Chánh án, Hội nghị nhất trí xác định rõ các mục tiêu của chuyến thăm và đề nghị phía Mỹ xây dựng chương trình đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đó, giao cho Ban thư ký liên lạc với đại diện Chính phủ Mỹ.

Cuối Hội nghị, các Chánh án ký kết Tuyên bố. Dự kiến, Hội nghị Hội đồng Chánh án lần thứ 7 sẽ được tổ chức vào tháng 11/2019 tại Thái Lan.

Trung Dũng