Thư viện tài liệu
Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa...
 Cuốn sách gồm các bài viết của c

Cuốn sách gồm các bài viết của các học giả, các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý Việt Nam và Đức đề cập sâu rộng các vấn đề xung quanh sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa như: vai trò, tầm quan trọng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nền kinh tế; kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam và Đức; cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng các chủ trương, chính sách của Đảng Công sản Việt Nam và Đảng Dân chủ xã hội Đức để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển; biện pháp thiết thực để đổi mới, sáng tạo và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong giai đoạn mới...

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc !

(14/1/2021)

Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: