Thư viện tài liệu
So sánh BLTTHS năm 2003 với BLTTHS năm 2015
 Bộ luật Tố tụng hình sự đã được

    Bộ luật Tố tụng hình sự đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. Bộ luật này thay thế Bộ luật tố tụng hình sự được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2004.

    Bộ luật mới đã có kế thừa và phát triển một bước pháp luật tố tụng hình sự, thể hiện toàn diện chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay, là công cụ sắc bén trong đấu tranh phòng và chống tội phạm, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, hiệu lực quản lý của Nhà nước góp phần thực hiện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

     Để triển khai thi hành nghị quyết số 110/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự và để giúp bạn đọc, đặc biêt là Học viên, Điều tra viên, Kiểm soát viên. Thẩm phán, Hội thẩm, Luật sư và những người tham gia tố tụng nghiên cứu, học tập, áp dụng luật hình sự được thuận tiện, chính xác, Tiến sỹ Đỗ Đức Hồng Hà cùng với nhóm tác giả đã so sánh Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 với Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, tương ứng với từng điều khoản để chỉ ra những điểm kế thừa, điểm mới và những điểm sửa đổi, bổ sung của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

    Bằng tâm huyết và sự đầu tư thời gian, công sức rất công phu của nhóm tác giả trong việc rà soát kỹ từng phần chương, mục, điều, khoản, điểm, câu, chữ… của cả hai bộ luật, trên cơ sở lấy từng điều khoản của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 làm gốc để dối chiếu, nhóm tác giả đã tìm ra và chỉ rõ bàng cách gạch chân những điểm mới và những điểm sửa đổi, bổ sung của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 so với Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003. Nhờ đó mà cuốn sách này có giá trị to lớn, không chỉ giúp những người nghiên cứu luật, những người tham gia tố tụng hình sự và đặc biệt là những người tiến hành tố tụng hình sự, những người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra dễ dàng, nhanh chóng, thuận tiện tìm ra, năm bắt và vận dụng chính xác những điểm kế thừa, điểm mới và những điểm sửa đổi, bổ sung của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 góp phần xử lý công minh, kịp thời mọi hành vi phạm tội, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và áp dụng đúng những quy định có lợi hoặc không có lợi cho bị can, bị cáo.

    Cuốn sách này không chỉ có ý nghĩ lý luận, ý nghĩa lịch sử mà còn có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc và bổ ích.

          Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Trang tiếp
Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: