Thư viện tài liệu
So sánh BLTTDS năm 2004 và BLTTDS năm 2015
 Ngày 25/11/2015

Ngày 25/11/2015, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII đã thông qua Bộ luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016 và thay thế Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 (sửa đổi, bổ sung năm 2011). Bộ luật Tố tụng dân sự quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Toà án nhân dân giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và trình tự, thủ tục yêu cầu để Toà án giải quyết các về yêu cầu dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động; trinh tự, thủ tục giải quyết các vụ án dân sự, việc dân sự tại Toà án; thủ tục công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Toà án nước ngoài, phán quyết của Trọng tài nước ngoài; thi hành án dân sự; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, của cá nhân, của cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp có liên quan nhằm bảo đảm cho việc giải quyết vụ việc dân sự được nhanh chóng, chính xác, công minh và đúng pháp luật.

Để thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, tại Nghị quyết số 103/2015/QH13 ngày 25/11/2015 về việc thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự, Quốc hội đã giao Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Bộ luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nhằm góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, phát huy tác dụng của Bộ luật này trong việc bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Với mục đích tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn bạn đọc tra cứu, áp dụng văn bản luật một cách hiệu quả, Nhà xuất bản Lao động xuất bản cuốn “So sánh Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 (sửa đổi, bổ sung năm 2011) và Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015”. Cuốn sách được biên soạn theo phương pháp so sánh từng điều luật cụ thể của hai Bộ luật và chỉ rõ những điểm mới, những điểm được sửa đổi, bổ sung của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 so với Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 (sửa đổi, bổ sung năm 2011). Đây là tài liệu hữu ích, giúp cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng và các nhà nghiên cứu, các bạn độc giả dễ dàng tìm hiểu và tra cứu áp dụng trong thực tiễn.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Trang tiếp
Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: