Thư viện tài liệu
Về nguyên tắc tranh tụng trong tố tụng hình sự
 Tranh tụng là một trong những ph

Tranh tụng là một trong những phương thức hữu hiệu nhất để tìm ra công lý trong tố tụng tư pháp. Nhằm cung cấp cho bạn đọc có tư liệu tham khảo khi tìm hiểu, nghiên cứu về tranh tụng hình sự, từ vấn đề lý luận đến thực tiễn thể hiện của nguyên tắc tranh tụng trong pháp luật tố tụng hình sự cũng như trong thực tiễn xét xử ở nước ta, để góp phần vào quá trình nghiên cứu, tìm tòi những giải pháp cho việc định hướng cải cách tư pháp, cuốn sách đã ra đời.

 Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc !

(18/12/2020)

Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: