Thư viện tài liệu
Quyết định của Giám đốc thẩm tái thẩm của hội đồng thẩm phán...
 Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6

Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 khi nói về các nhiệm vụ cải cách tư pháp đã chỉ rõ : “…từng bước thực hiện việc công khai các bản án …”. Triển khai thực hiện Nghị quyết trên đây của Bộ Chính trị, trong thời gian qua, Tòa án nhân dân tối cao đã công bố các quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành từ năm 2003 đến năm 2009 bằng bản in và trên cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân tối cao.

Việc công bố các quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành có ý nghĩa hết sức quan trọng. Thông qua việc công bố các quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm này, Tòa án nhân dân tối cao mong muốn chuyển đến các Thẩm phán thói quen tham khảo các quyết định của Tòa án cấp trên khi xét xử các vụ án tương tự. Bằng việc viện dẫn, tham khảo các quyết định đã được ban hành trước đó, Thẩm phán có thể đưa ra phán quyết một cách có cơ sở hơn, ngăn ngừa sự duy ý chí của Thẩm phán khi áp dụng pháp luật. Ngoài ra, những tài liệu này cũng là nguồn tham khảo hữu ích đối với các nhà làm luật, các giảng viên, luật sư, cán bộ nghiên cứu và sinh viên luật trong quá trình học tập và nghiên cứu của mình.

Việc công bố các quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao cũng góp phần làm cho cộng đồng quốc tế hiểu được mong muốn hội nhập quốc tế của Việt Nam, về tính minh bạch pháp luật và công khai hóa kết quả xét xử của Tòa án Việt Nam.

Với tính chất, mục đích và ý nghĩa hết sức quan trọng như vậy, Tòa án nhân dân tối cao hy vọng các tuyển tập quyết định giám đóc thẩm, tái thẩm của Hội đồng Thẩm phán nhân dân tối cao đáp ứng được phần nào yêu cầu của người sử dụng. Để thuận tiện cho độc giả tham khảo, Tòa án nhân dân tối cao chia các quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm này thành 3 quyển:

-          Quyết định Giám đốc thẩm, tái thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về Dân sự năm 2010 – 2012

-          Quyết định Giám đốc thẩm, tái thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về Hình sự năm 2010 – 2012

-          Quyết định Giám đốc thẩm, tái thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về Kinh doanh – Thương mại và Hành chính năm 2010 – 2012

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc !

(18/12/2020)

Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: