Thư viện tài liệu
Vấn đề tham nhũng trong khu vực tư ở Việt Nam hiện nay
 Tham nhũng trong khu vực tư phá

Tham nhũng trong khu vực tư phá vỡ các nguyên tắc vận hành của nền kinh tế, hình thành những thói quen kinh doanh bất chính, làm suy yếu năng lực cạnh tranh của chính các doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung. Qua nghiên cứu và phân tích từ các tổ chức, chủ thể có tư cách pháp nhân liên quan, TS. Đinh Văn Minh và TS. Phạm Thị Huệ biên soạn cuốn sách “Vấn đề tham nhũng trong khu vực tư ở Việt Nam hiện nay” giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về tham nhũng ở khu vực tư. Cuốn sách gồm 3 chương:

      Chương 1: Trình bày khái quát đặc trưng, khái niệm, cách nhận diện, các hành vi, sự cần thiết phải phòng, chống tham nhũng trong khu vực tư ở nước ta; kinh nghiệm phòng chống tham nhũng ở khu vực tư của một số quốc gia trên thế giới và bài học cho Việt Nam.

      Chương 2: Phân tích thực trạng tham nhũng và thực tiễn áp dụng các biện pháp phòng, chống tham nhũng của Việt Nam trong thời gian qua; thực trạng phòng chống tham nhũng trong khu vực tư từ phía nhà nước và nội bộ khu vực tư; tăng cường các chuẩn mực kế toán, kiểm toán, ban hành các chế tài dân sự, hành chính hoặc hình sự có hiệu lực đối với các hành vi vi phạm trong khu vực tư.

      Chương 3: Tác giả đưa ra dự báo tình hình tham nhũng và các giải pháp để phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả các hành vi tham nhũng góp phần tạo dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh, tạo tiền đề cho xã hội phát triển bền vững.

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc !

 (10/12/2020)

Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: