Phó Giám đốc Học viện Tòa án


Phó Giám đốc

NGUYỄN THANH MẬN

- Họ và tên khai sinh: Nguyễn Thanh Mận
- Họ và tên thường gọi: Nguyễn Thanh Mận
- Giới tính: Nam
- Năm sinh: 26/3/1959
- Quê quán: Quảng Nam
- Chức danh: Thẩm tra viên chính
- Trình độ chuyên môn:Thạc sĩ Luật
- Chức vụ đảm nhiệm: Phó Giám đốc Học viện Toàn án

 

 
Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: