LỊCH CÔNG TÁC
LỊCH CÔNG TÁC

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

HỌC VIỆN TÒA ÁN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ơ

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 03 NĂM 2018

 

 

 

THỜI GIAN

CÔNG TÁC

CHỦ TRÌ VÀ THỰC HIỆN

ĐỊA ĐIỂM

05-9/03

Trực tuần

TS. Nguyễn Minh Sử 

Phó Giám đốc

Học viện Tòa án

05/03

Chào cờ

TS. Nguyễn Minh Sử

Phó Giám đốc chủ trì

Cán bộ, công chức, viên chức và

người lao động, sinh viên

Học viện Tòa án

6/03

Khai giảng khóa 5 – Đào tạo nghiệp vụ xét xử

Khoa Đào tạo Thẩm phán

Phòng Đào tạo Khảo thí

Hội trường nhà A1

Hội nghị giảng viên

Khoa Đào tạo Thẩm phán

Phòng Hội thảo

 nhà A1

8/03

Tổ chức Mít tinh kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/03

BCH Công đoàn Học viện Tòa án

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nữ HVTA

Hội trường nhà A1

12-16/03

Trực tuần

TS. Nguyễn Văn Điệp 

Phó Giám đốc

Học viện Tòa án

19-23/03

Trực tuần

 PGS.TS Dương Tuyết Miên

 Phó Giám đốc

Học viện Tòa án

Dự kiến

25-31/03

Khai giảng Khóa 25  Đào tạo Thư ký Tòa án

Khoa Đào tạo Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án

Trực tuyến

26- 30/03

Trực tuần

Đ/c Nguyễn Thanh Mận

Phó Giám đốc

Học viện Tòa án

26/03

Tổ chức Mít tinh kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản HCM 26/3

BCH Đoàn Thanh niên

Hội trường nhà A1

 

Ghi chú: -  Lịch làm việc có thể thay đổi theo quyết định của Giám đốc Học viện Tòa án

 
 
 

Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: