Phó Giám đốc Học viện Tòa án


Phó Giám đốc

NGUYỄN VĂN ĐIỆP

- Họ và tên khai sinh: Nguyễn Văn Điệp
- Họ và tên thường gọi: Nguyễn Văn Điệp - Lê Công Tuấn Điệp
- Giới tính: Nam
- Năm sinh: 1959
- Quê quán: huyện Đoan Hùng - tỉnh Phú Thọ
- Chức danh: Giảng viên chính
- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật học
- Chức vụ đảm nhiệm: Phó Giám đốc Học viện Tòa án

 

 
Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: