THÔNG BÁO
TUYÊN BỐ PHÁ SẢN

(CTTĐT: Ngày 25/9/2018) Ngày 20/9/2018, Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đăng Danh sách chủ nợ đối với Công ty cổ phần tư vấn quản lý xây dựng CMC; địa chỉ: 105C Tô Hiệu, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Danh sách chủ nợ của Công ty cổ phần tư vấn quản lý xây dựng CMC

(CTTĐT: Ngày 10/9/2018) Ngày 28/8/2018, Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình ra quyết định tuyên bố phá sản số 02/2018/QĐ-TBPS đối với Công ty sản xuất kinh doanh tơ tằm Phú Khánh; Lô 01, đường Trần Đại Nghĩa, khu công nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Điều 1. Tuyên bố Công ty sản xuất kinh doanh tơ tằm Phú Khánh bị phá sản. 

Điều 2. Chấm dứt hoạt động của Công ty sản xuất kinh doanh tơ tằm Phú Khánh; đình chỉ giao dịch liên quan đến Công ty sản xuất kinh doanh tơ tằm Phú Khánh; chấm dứt thực hiện nghĩa vụ tính lãi đối với Công ty sản xuất kinh doanh tơ tằm Phú Khánh kể từ ngày 28 tháng 8 năm 2018; chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động, giải quyết quyền lợi của người lao động.

Điều 3. Chấm dứt quyền hạn của đại diện theo pháp luật của Công ty sản xuất kinh doanh tơ tằm Phú Khánh là ông Trần Văn Tuấn, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm giám đốc Công ty sản xuất kinh doanh tơ tằm Phú Khánh. Thu hồi con dấu, xóa tên doanh nghiệp của Công ty sản xuất kinh doanh tơ tằm Phú Khánh theo quy định của Luật phá sản, Luật doanh nghiệp và quy định của pháp luật liên quan.

Điều 4. Xử lý khoản nợ có bảo đảm của Công ty sản xuất kinh doanh tơ tằm Phú Khánh tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam (có danh sách số 01 kèm theo). Số tiền thu được từ xử lý tài sản bảo đảm trên được chi trả cho chủ nợ có bảo đảm là Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Trường hợp giá trị tài sản bảo đảm không đủ thanh toán số nợ thì phần nợ còn lại sẽ được thanh toán trong quá trình thanh lý tài sản của Công ty sản xuất kinh doanh tơ tằm Phú Khánh; nếu giá trị tài sản bảo đảm lớn hơn số nợ thì phần chênh lệch được nhập vào giá trị tài sản của Công ty sản xuất kinh doanh tơ tằm Phú Khánh.

Điều 5. Phương án phân chia giá trị tài sản trước và saư khi tuyên bố phá sản của Công ty sản xuất kinh doanh tơ tằm Phú Khánh theo thứ tự phân chia tài sản quy định tại Điều 54 Luật phá sản năm 2014, như sau:

5.1. Chi phí phá sản: số tiền tạm ứng chi phí phá sản Công ty sản xuất kinh doanh tơ tằm Phú Khánh đã nộp vào tài khoản của Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, đã được chi phí thanh toán cho Quản tài viên, trả tiền đăng báo, chi phí bưu phẩm và các khoản chi phí khác theo quy định của pháp luật. Ngoài ra còn phải chi phí đăng báo, chi phí bưu phẩm và các khoản chi phí khác đối với Quyết định tuyên bố doanh nghiệp phá sản. Số tiền tạm ứng còn lại sẽ được hoàn trả cho Công ty sản xuất kinh doanh tơ tằm Phú Khánh.

5.2. Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho chủ nợ trong danh sách chủ nợ; khoản nợ có bảo đảm chưa được thanh toán do giá trị tài sản bảo đảm không đủ thanh toán nợ (có danh sách so 02, 03 kèm theo).

Trường hợp giá trị tài sản của Công ty sản xuất kinh doanh tơ tằm Phú Khánh sau khi đã thanh toán đủ các khoản quy định tại các điểm 5.1 và 5.2 của Điều 5 Quyết định này này mà vẫn còn thì phần còn lại thuộc về chủ sở hữu của Công ty sản xuất kinh doanh tơ tằm Phú Khánh.

Neu giá trị tài sản của Công ty sản xuất kinh doanh tơ tằm Phú Khánh không đủ để thanh toán theo quy định tại các điểm 5.1 và 5.2 của Điều 5 Quyết định này thì từng đối tượng cùng một thứ tự ưu tiên được thanh toán theo tỷ lệ phần trăm tương ứng với số nợ.

Điều 6. Lệ phí phá sản: Công ty sản xuất kinh doanh tơ tằm Phú Khánh phải nộp 1.500.000 đồng (một triệu năm trăm nghìn đồng) lệ phí nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Chuyển số tiền 1.500.000 đồng (một triệu năm trăm nghìn đồng) Công ty sản xuất kinh doanh tơ tằm Phú Khánh đã nộp tạm ứng lệ phí theo Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0006755 ngày 12 tháng 11 năm 2017 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình sang thành tiền lệ phí.

Điều 7. Nghĩa vụ về tài sản phát sinh sau khi có Quyết định tuyên bố doanh nghiệp này được giải quyết theo quy định của pháp luật về Thi hành án dân sự và quy định khác của pháp luật liên quan.

Điều 8. Quản tài viên tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Quyết định tuyên bố doanh nghiệp phá sản có hiệu lực thi hành kể từ ngày ra Quyết định.

Điều 10. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định hoặc được thông báo hợp lệ Quyết định tuyên bố doanh nghiệp phá sản, Công ty sản xuất kinh doanh tơ tằm Phú Khánh, Cục Thuế tỉnh Thái Bình, Ngân hàng phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Chi cục Thuế thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình; Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình có quyền đề nghị xem xét lại; Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình có quyền kháng nghị Quyết định này.

Danh sách chủ nợ của Công ty sản xuất kinh doanh tơ tằm Phú Khánh

(CTTĐT: Ngày 07/9/2018) Ngày 13/8/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh ra quyết định tuyên bố phá sản số 01/2018/QĐ-TBPS đối với Công ty TNHH Bao bì giấy Song Mỹ; địa chỉ: Ấp Chánh, xã Gia Bình, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

1. Tuyên bố Công ty TNHH Bao bì giấy Song Mỹ bị phá sản

2. Chấm dứt mọi hoạt động của Công ty TNHH Bao bì giấy Song Mỹ và nghĩa vụ thanh toán lãi của Công ty TNHH Bao bì giấy Song Mỹ đối với các khoản nợ kể từ khi ra quyết định này.

Chấm dứt hợp đồng lao động giữa Công ty TNHH Bao bì giấy Song Mỹ với người lao động. Quyền và lợi ích của người lao động được thực hiện theo Điều 54 Luật phá sản 2014.

3. Chấm dứt quyền đại diện theo pháp luật của ông Lê Trí Dũng - Giám đốc Công ty TNHH Bao bì giấy Song Mỹ.

4. Quản tài viên có trách nhiệm thanh lý và bán đấu giá tài sản của Công ty TNHH Bao bì giấy Song Mỹ để thu hồi nợ cho các chủ nợ.

5. Phương án xử lý và phân chia giá trị tài sản của Công ty TNHH Bao bì giấy Song Mỹ được thực hiện theo Điều 53, 54 Luật này.

6. Về lệ phí phá sản:

- Bà Phạm Thị Chín phải chịu 1.000.000 đồng (một triệu đồng chẵn) lệ phí phá sản. Ghi nhận bà đã nộp xong theo biên lai thu số 0001323 ngày 15/8/2012 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh.

- Công ty TNHH Ngân Cầm phải chịu 1.000.000 đồng (một triệu đồng chẵn) lệ phí phá sản. Ghi nhận đã nộp xong theo biên lai thu số 0001324 ngày 15/8/2012 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh.

- Bà Trần Thị Hạnh phải chịu 1.000.000 đồng (một triệu đồng chẵn) lệ phí phá sản. Ghi nhận bà đã nộp xong theo biên lai thu số 0001322 ngày 15/8/2012 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh.

- Ông Lâm Liên phải chịu 1.000.000 đồng (một triệu đồng chẵn) lệ phí phá sản. Ghi nhận ông đã nộp xong theo biên lai thu số 0001321 ngày 15/8/2012 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh.

- Ông Lê Tấn Vũ - Chủ doanh nghiệp tư nhân Kiến Tường phải chịu 1.000.000 đồng (một triệu đồng chẵn) lệ phí phá sản. Ghi nhận đã nộp xong theo biên lai thu số 0001325 ngày 15/8/2012 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

(CTTĐT: Ngày 30/8/2018) Ngày 15/8/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk niêm yết danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ Công ty cổ phần thương mại Hồng Phúc.

Địa điểm niêm yết: Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk, trụ sở Công ty cổ phần thương mại Hồng Phúc, Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao, Ủy ban nhân dân phường Thắng Lợi.

Thời gian niêm yết: 10 ngày làm việc kể từ ngày 15/8/2018.

Nay thông báo cho các chủ nợ, người mắc nợ Công ty cổ phần thương mại Hồng Phúc được biết và có quyền đề nghị Thẩm phán xem xét lại danh sách chủ nợ, người mắc nợ trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn niêm yết. Trường hợp bất khả kháng hoặc có trở ngại khách quan thì thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan không tính vào thời hạn quy định trên.

Danh sách chủ nợ, người mắc nợ Công ty cổ phần thương mại Hồng Phúc

(CTTĐT: Ngày 27/8/2018) Ngày 23/8/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đăng danh sách chủ nợ đối với Công ty TNHH KL Texwell Vina; địa chỉ: Khu công nghiệp Bàu Xéo, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Danh sách chủ nợ đối với Công ty TNHH KL Texwell Vina

(CTTĐT: Ngày 25/8/2018) Ngày 13/8/2018, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang ra quyết định đình chỉ tiến hành mở thủ tục phá sản số 01/2018/QĐ-ĐCTHTTPS đối với Công ty TNHH Minh Giàu; địa chỉ: Quốc lộ 91, khóm Thanh An, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Công ty TNHH Minh Giàu phải chịu 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm ngàn đồng) lệ phí phá sản, được khấu trừ vào số tiền đã nộp theo biên lai số 00000774 ngày 07/9/2017 của Cục thi hành án dân sự tỉnh An Giang.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhân được quyết định này, người tham gia thủ tục phá sản có quyền đề nghị xem xét lại, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp có quyền kiến nghị với Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh An Giang về quyết định này.

(CTTĐT: Ngày 24/8/2018) Ngày 23/7/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương ra quyết định mở thủ tục phá sản số 03/2018/QĐ-MTTPS đối với Công ty TNHH Huy Khang Việt Nam; địa chỉ: Đường số 9, Lô I, KCN Sống Thần I, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương bị phá sản.

Điều 1: Tuyên bố Công ty TNHH Huy Khang Việt Nam.

Điều 2: Chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH Huy Khang Việt Nam. Các khoản nợ của Công ty TNHH Huy Khang Việt Nam đối với các chủ nợ được chấm dứt thực hiện nghĩa vụ trả lãi kể từ ngày 23/7/2018. (Có danh sách kèm theo)

Điều 3: Chấm dứt quyền hạn của người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Huy Khang Việt Nam đối với ông Zhou Wei - Chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty kế từ ngày ban hành quyết định này.

Điều 4: Thu hồi con dấu của Công ty TNHH Huy Khang Việt Nam.

Điều 5: Cấm ông Zhou Wei, quốc tịch Trung Quốc, sinh ngày 28/10/1974, hộ chiếu số G16377822 cấp ngày 15/02/2006; địa chỉ: 91, Baixia Road, Nanjing, Jiangsu, Trung Quốc thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong thời hạn 03 năm kể từ ngày 23/7/2018.

Điều 6: Chi phí phá sản 17.560.000 đồng (có danh sách kèm theo) được trừ vào tiền tạm ứng do Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Sóng Thần đã nộp. Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương hoàn trả cho Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Sóng Thần số tiền 2.440.000 đồng còn lại. 

Điều 7: Lệ phí phá sản: Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Sóng Thần phải nộp 1.500.000 đồng; được khấu trừ tiền tạm ứng lệ phí phá sản đã nộp tại Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0008866 ngày 24/02/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Điều 8: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Quyêt định này, Công ty TNHH Huy Khang Việt Nam, các chủ nợ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương, Cục thuế tỉnh Bình Dương, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương có quyền đề nghị xem xét lại; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương có quyền kháng nghị Quyết định này.

Danh sách chủ nợ của Công ty TNHH Huy Khang Việt Nam

(CTTĐT: Ngày 17/8/2018) Ngày 24/7/2018, Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai ra đăng Danh sách chủ nợ đối với Công ty TNHH Hằng Xương Thịnh; địa chỉ: Trong khuôn viên Công ty TNHH Đồ gia dụng Ngọc Sinh, tỉnh lộ 767, KCN Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai và Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Việt Trung; địa chỉ: số 03, Trường Sơn, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Danh sách chủ nợ đối với Công ty TNHH Hằng Xương Thịnh

Danh sách chủ nợ đối với Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Việt Trung

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.62741133 - Fax :
Email: banbientap@toaan.gov.vn, tatc@toaan.gov.vn.
Quyền Trưởng Ban biên tập: Phạm Quốc Hưng - Chánh Văn phòng - TANDTC.

Giấy phép cung cấp thông tin trên internet số 184/GP-TTÐT của Bộ thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Bản quyền thuộc Trung tâm tin học Tòa án nhân dân tối cao