THÔNG BÁO
TUYÊN BỐ PHÁ SẢN

(CTTĐT: Ngày 01/10/2018) Ngày 12/9/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra quyết định mở thủ tục phá sản số 02/2018/QĐ-MTTPS đối với Công ty TNHH Gốm sứ Mỹ Xuân; địa chỉ: đường số 3, khu công nghiệp Mỹ Xuân A, huyện Tân Thành (nay là thị xã Phú Mỹ), tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Tòa án ra Quyết định mở thủ tục phá sản, các chủ nợ gửi giấy đòi nợ cho Tòa án, trong đó nêu cụ thể các khoản nợ, số nợ đến hạn và chưa đến hạn, số nợ có đảm bảo và không có đảm bảo mà doanh nghiệp phải trả. Kèm theo giấy đòi nợ là các tài liệu chứng minh vè các khoản nợ đó. Hết thời hạn này, các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến Tòa án thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ.

(CTTĐT: Ngày 01/10/2018) Ngày 12/9/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra quyết định mở thủ tục phá sản số 01/2018/QĐ-MTTPS đối với Công ty TNHH JLG Việt Nam; địa chỉ: đường số 3, khu công nghiệp Mỹ Xuân A, huyện Tân Thành (nay là thị xã Phú Mỹ), tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Tòa án ra Quyết định mở thủ tục phá sản, các chủ nợ gửi giấy đòi nợ cho Tòa án, trong đó nêu cụ thể các khoản nợ, số nợ đến hạn và chưa đến hạn, số nợ có đảm bảo và không có đảm bảo mà doanh nghiệp phải trả. Kèm theo giấy đòi nợ là các tài liệu chứng minh vè các khoản nợ đó. Hết thời hạn này, các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến Tòa án thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ.

(CTTĐT: Ngày 01/10/2018) Ngày 18/9/2018, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng đăng Danh sách chủ nợ đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bạch Đằng 9; địa chỉ: Thôn Song Mai, xã An Hồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

Danh sách chủ nợ của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bạch Đằng 9

(CTTĐT: Ngày 28/9/2018) Ngày 20/8/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương ra quyết định tuyên bố phá sản số 04/2018/QĐ-TBPS đối với Công ty TNHH Flex Việt Nam; địa chỉ: Khu phố Khánh Hội, thị trấn Tân Phước Khánh, huyện Tân Uyên (nay là phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên), tỉnh Bình Dương.

Điều 1: Tuyên bố Công ty TNHH Flex Việt Nam bị phá sản.

Điều 2: Chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH Flex Việt Nam, theo Giấy chứng nhận đầu tư số 461043000520 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 17/01/2009, cấp thay đổi lần thứ 04 ngày 19/12/2012 từ ngày 20/8/2018.

Chấm dứt quyền hạn của người đại diện theo pháp luật đối với ông Takayama Ichiro, sinh ngày 31/12/1953, quốc tịch Nhật Bản, hộ chiếu số TH3541548 do Bộ Ngoại giao Nhật Bản cấp ngày 05/6/2007 và số TK8740562 do Bộ Ngoại giao Nhật Bản cấp ngày 04/02/2013, địa chỉ thường trú: số 4 - 132 Aichi Ken Owariasabi Shi Sakuragaoka, Machi, Japan; chức vụ: Giám đốc công ty từ ngày 20/8/2018.

Điều 3: Phương án phân chia tài sản:

3.1. Giá trị tài sản của Công ty TNHH Flex Việt Nam được xác định như sau:

- Tài sản thu được bằng tiền mặt của công ty: 89.100.000 đồng, bao gồm tạm ứng chi phí phá sản do Công ty TNHH Flex Việt Nam nộp 80.000.000 đồng và tiền bán phế liệu của Công ty TNHH Flex Việt Nam 9.100.000 đồng; (1)

- Giá trị các các tài sản là máy móc, thiết bị, nguyên liệu sản xuất, đồ dùng văn phòng và các tài sản khác (có danh sách tài sản kèm theo) được xác định sau khi phát mãi. Giao Quản tài viên tiếp tục quản lý tài sản cho đến khi thanh lý xong (2).

Tổng giá trị tài sản của công ty thu được sau khi thanh lý (1) + (2).

3.2. Nghĩa vụ về tài chính của Công ty TNHH Flex Việt Nam:

- Chi phí phá sản tính đến ngày ban hành quyết định tuyên bố phá sản: 45.263.000 đồng, bao gồm:

+ Chi phí do Tổ quản lý, thanh lý tài sản chi trong quá trình thực hiện thủ tục phá sản và dự toán đăng báo và tống đạt quyết định phá sản theo quy định của Luật Phá sản: 20.263.000 đồng (có bảng kê kèm theo).

+ Tạm ứng chi phí Quản tài viên: 25.000.000 đồng.

Số tiền mặt còn lại của Công ty được chuyển vào tài khoản của Cơ quan Thi hành án để thi hành quyết định tuyên bố phá sản: 43.837.000 đồng.

- Tổng số nợ có bảo đảm: 0 đồng.

- Tổng số nợ không có bảo đảm và đã đến hạn 1.729.364.183 đồng (có danh sách chủ nợ kèm theo).

3.3. Thực hiện phương án phân chia tài sản của Công ty TNPJH Flex Việt Nam như sau:

Các chủ nợ đưcrc thanh toán theo thứ tự ưu tiên quy định tại Điều 54 Luật phá sản 2014 sau khi xác định tổng giá trị tài sản của Công ty trừ đi toàn bộ chi phí phá sản bao gồm:

(1) Chi phí phá sản đã chi.

(2) Chi phí Quản tài viên xác định theo quy định tại khoản 4 Điều 21 Nghị định 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản. Trường hợp thù lao Quản tài viên nhiều hơn số tiền đã nhận tạm ứng thì Cơ quan Thi hành án thanh toán số tiền còn thiếu, trường hợp thù lao Quản tài viên thấp hơn số tiền Quản tài viên đã nhận tạm ứng thì Quản tài viên hoàn trả số tiền tạm ứng dư vào tài khoản do Co quan Thi hành án mở đế thực hiện quyết định tuyên bố phá sản này.

(3) Các chi phí thực tế khác phát sinh sau khi tuyên bố phá sản.

Điều 4: Thu hồi con dấu Công ty TNHH Flex Việt Nam.

Điều 5: Lệ phí phá sản: Công ty TNHH Flex Việt Nam phải nộp 1.000.000 đồng; được khấu trừ vào tiền tạm ứng lệ phí phá sản đã nộp tại Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 04485 ngày 06/01/2014 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương.

Điều 6: Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản có hiệu lực thi hành kể từ ngày ra quyết định.

Quản tài viên, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương và các tổ chức, cá nhân khác chịu trách nhiệm thi hành quyết này theo quy định pháp luật về phá sản và thi hành án dân sự.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định này, Công ty TNHH Flex Việt Nam, các chủ nợ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương, Cục Thuế tỉnh Bình Dương, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương có quyền đề nghị xem xét lại; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương có quyền kháng nghị quyết định này.

Bảng kê chi phí phá sản, danh mục tài sản, phụ lục tài sản, danh sách chủ nợ

(CTTĐT: Ngày 28/9/2018) Ngày 20/9/2018, Tòa án nhân dân thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương ra quyết định mở thủ tục phá sản số 02/2018/QĐ-MTTPS đối với Công ty TNHH thực phẩm Khang Võ; địa chỉ:Thửa số 62-68, tờ bản đồ số 01, thửa số 10 bản đồ số 02, đường ĐT 747, khu phố Phước Thái, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Tòa án ra Quyết định mở thủ tục phá sản, các chủ nợ gửi giấy đòi nợ cho quản tài viên, trong đó phải nêu rõ số nợ phải trả, bao gồm khoản nợ, số nợ đến hạn và khoản tiền lãi đến hạn nhưng chưa thanh toán; số nợ chưa đến hạn; số nợ có bảo đảm và phương thức bảo đảm; số nợ không có bảo đảm mà doanh nghiệp phải trả; khoản tiền bồi thường theo hợp đồng (nếu có).

Kèm theo giấy đòi nợ là tài liệu, chứng cứ chứng minh về khoản nợ đó. Giấy đòi nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký tên.

(CTTĐT: Ngày 28/9/2018) Ngày 20/9/2018, Tòa án nhân dân thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương ra quyết định mở thủ tục phá sản số 03/2018/QĐ-MTTPS đối với Công ty TNHH MTV Nội thất Xuất khẩu Kim Đại Hà; địa chỉ: Lô D, đường D2, khu công nghiệp Nam Tân Uyên, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Tòa án ra Quyết định mở thủ tục phá sản, các chủ nợ gửi giấy đòi nợ cho quản tài viên, trong đó phải nêu rõ số nợ phải trả, bao gồm khoản nợ, số nợ đến hạn và khoản tiền lãi đến hạn nhưng chưa thanh toán; số nợ chưa đến hạn; số nợ có bảo đảm và phương thức bảo đảm; số nợ không có bảo đảm mà doanh nghiệp phải trả; khoản tiền bồi thường theo hợp đồng (nếu có).

Kèm theo giấy đòi nợ là tài liệu, chứng cứ chứng minh về khoản nợ đó. Giấy đòi nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký tên.

(CTTĐT: Ngày 28/9/2018) Ngày 10/9/2018, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng đăng Danh sách chủ nợ đối với Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu công nghiệp tàu thủy Bạch Đằng; địa chỉ: Số 3 đường Phan Đình Phùng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Danh sách chủ nợ của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu công nghiệp tàu thủy Bạch Đằng

(CTTĐT: Ngày 28/9/2018) Ngày 15/9/2018, Tòa án nhân dân huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị ra quyết định mở thủ tục phá sản số 01/2018/QĐ-MTTPS đối với Công ty TNHH Sikar; địa chỉ: Km 780 Quốc lộ 1A, thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Tòa án ra Quyết định mở thủ tục phá sản, các chủ nợ gửi giấy đòi nợ cho doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, trong đó phải nêu rõ số nợ phải trả bao gồm khoản nợ, số nợ đến hạn và khoản tiền lãi đến hạn nhưng chưa thanh toán; số nợ chưa đến hạn; số nợ có bảo đảm và phương thức bảo đảm; số nợ không có bảo đảm mà doanh nghiệp phải trả; khoản tiền bồi thường theo hợp đồng (nếu có).

Kèm theo giấy đòi nợ là tài liệu, chứng cứ chứng minh về khoản nợ đó. Giấy đòi nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký tên.

(Doanh nghiệp tư nhân quản lý, thanh lý tài sản Quảng Trị; địa chỉ: 57/5 Trần Đại Nghĩa, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị - do ông Nguyễn Hữu Tình, Quản tài viên, Giám đốc doanh nghiêp).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ra quyết định.

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.62741133 - Fax :
Email: banbientap@toaan.gov.vn, tatc@toaan.gov.vn.
Quyền Trưởng Ban biên tập: Phạm Quốc Hưng - Chánh Văn phòng - TANDTC.

Giấy phép cung cấp thông tin trên internet số 184/GP-TTÐT của Bộ thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Bản quyền thuộc Trung tâm tin học Tòa án nhân dân tối cao