Thư viện tài liệu
Pháp luật về định giá đất...
 Cuốn sách hướng đến nghiên cứu l

Cuốn sách hướng đến nghiên cứu làm rõ các quy định của pháp luật về định giá đất trong bồi thường giải phóng mặt bằng ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; nghiên cứu thực tiễn áp dụng pháp luật về định giá đất đã đảm bảo cuộc sống của người bị thu hồi đất trong quá trình bồi thường giải phóng mặt bằng được ổn định hay chưa, từ đó chỉ ra những bất cập cần khắc phục. Đồng thời, đưa ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về định giá đất trong bồi thường giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất ở Việt Nam.

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc !

(25/12/2020)

 

Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Trang tiếp
Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: