Thư viện tài liệu
Bộ Luật dân sự năm 2005 và 2015...
 Bộ luật Dân sự năm 2005 và 2015

 Bộ luật Dân sự năm 2005 và 2015 phân tích – đối chiếu: Nội dung cuốn sách gồm 2 phần :

Phần I : Phân tích những điểm mới cơ bản của Bộ luật Dân sự 2015. Phần này gồm hai nội dung : Thứ nhất, thông tin chung về Bộ luật dân sự năm 2015: quá trình xây dựng, cấu trúc và đánh giá chung về nội dung của Bộ luật dân sự năm 2015; thứ hai, phân tích, bình luận một số điểm mới cơ bản của Bộ luật dân sự 2015.

Phần II : Đối chiếu Bộ luật dân sự năm 2005 và Bộ luật dân sự năm 2015. Trong phần này, Bộ luật dân sự 2015 được in liên tiếp các phần, chương, điều từ đầu cho đến cuối cùng; những thay đổi, bổ sung hoặc chỉnh sửa của Bộ luật dân sự 2015 so với Bộ luật dân sự 2005 được in đậm để bạn đọc dễ theo dõi.

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc !

(10/12/2020)

Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: