Thư viện tài liệu
Cẩm nang nghiệp vụ sư phạm...
 Cùng với đổi mới quản lý giáo dụ

Cùng với đổi mới quản lý giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học cũng là vấn đề cấp bách của giáo dục Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay. Đổi mới phương pháp giảng dạy là một trong những yêu cầu cấp thiết đối với ngành giáo dục nhằm nâng cao chấtlượng giáo dục và đào tạo, là sự sống còn của mỗi cơ sở đào tạo.

Nhằm giúp cho giáo viện, giảng viên và các lãnh đạo trường học  nắm bắt được những phương pháp dạy học hiệu quả với mục đích phát huy cao độ khả năng học tập của học sinh, nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên đứng lớp, Nhà xuất bản Tài Chính cho xuất bản quyền sách: CẨM NANG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM VÀ KỸ NĂNG QUẢN LÝ, GIẢNG DẠY TRONG HỌC ĐƯỜNG

Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính sau:

Phần I. Các phương pháp giảng dạy tích cực;

Phần II. Những kỹ năng quản lý và giảng dạy, thuật ứng xử để giảng dạy có hiệu quả;

Phần III. Phương tiện dạy học;

Phần IV. Lập kế hoạch giảng dạy và đánh giá chất lượng giảng dạy;

Phần V. Kinh nghiệm dạy học trẻ mầm non;

Phần VI. Kinh nghiệm và phương pháp dạy học cấp tiểu học;

Phần VII. Đổi mới phương pháp dạy các môn học ở trường trung học;

Phần VIII. Nguyên tắc vàng trong giảng dạy đại học;

Phần IX. Ứng xử trong ngành giáo dục.

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc !

(7/1/2021)

Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Trang tiếp
Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: