Thư viện tài liệu
Từ điển Luật học Đức - Anh - Việt
 Việc giao lưu

Việc giao lưu, trao đổi giữa các khu vực có nền văn hóa và ngôn ngữ khác nhau là một việc khó khăn, đặc biệt là những vấn đề pháp lý. Điều này trước hết xuất phát từ lý do là những thuật ngữ  và các chế định pháp lý đa phần được xác định bởi các truyền thống văn hóa, thể chế chính trị và kinh tế của mỗi quốc gia cũng như bởi thực tiễn trong cách thức lập luận và giao ước của những người trong hoạt động nghề nghiệp với tư cách là người ban hành luật, thẩm phán, luật sự, nhà khoa học hoặc những người thực hiện các nghề nghiệp tư pháp khác liên quan đến việc cân nhắc, xem xét các nội dung luật pháp dưới những hình thức thể hiện khác nhau. Đồng thời, đi liền với sự phân hóa hệ thống chính trị và kinh tế ngày càng tăng là quá trình mở rộng hoặc chuyển đổi ngữ nghĩa của những thuật ngữ pháp lý nhằm phản ánh đúng diễn biến của quá trình phân hóa này trong những thuật ngữ pháp lý chuyên ngành. Mối quan hệ khá đặc trưng này giữa pháp luật với hệ thống chính trị và kinh tế cũng thể hiện ở chỗ ngay cả các khái niệm pháp lý cơ bản cũng có những nghĩa khác nhau giữa nước này với nước khác.

Cuốn từ điển này lấy tiếng Đức làm chuẩn, tiếng Anh và tiếng Việt là phương án đối dịch. Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

(4/11/2020)

Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: