Thư viện tài liệu
Hướng dẫn trọng tâm thi hành luật phòng cháy và chữa cháy...
 Công tác phòng cháy chữa cháy và

Công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ tính mạng, tài sản của mọi gia đình và xã hội. Thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là đã bảo vệ được tính mạng, tài sản, giữ bình yên, hạnh phúc cho mọi gia đình và xã hội. Trong cuộc sống, nhiều lúc chỉ cần một phút lơ là, bất cẩn là có thể để xảy ra cháy. Vì vậy, để đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là việc phải làm thường xuyên, liên tục, đồng đều, rộng khắp ở các địa phương.

Nhằm kịp thời cung cấp những thông tin mới nhất về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, cuốn sách đã ra đời với những phần chính sau :

Phần I : Hướng dẫn trọng tâm thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy

Phần II : Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và văn bản hướng dẫn thi hành

Phần III : Hướng dẫn chi tiết công tác cứu nạn, cứu hộ, phòng cháy và chữa cháy

Phần IV : Quy định mới nhất về tiêu chuẩn bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân

Phần V : Danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ và dự án, công trình do cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thẩm duyệt thiết kế.

Phần VI : Trang bị phương tiện và trang phục phòng cháy và chữa cháy cho các lực lượng chuyên ngành

Phần VII : Giám sát bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và nguyên tắc bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy

Phần VIII : : Thanh tra, kiểm tra và mức xử phạt khi vi phạm an toàn về phòng chống cháy nổ

Phần IX : Chế độ, chính sách dành cho lực lượng tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy

Phần X : Yêu cầu thiết kế và phương tiện phòng cháy, chữa cháy cho nhà, công trình

Phần XI : Tài liệu huấn luyện kỹ năng thoát nạn và phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

(4/11/2020)

Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Trang tiếp
Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: