Thư viện tài liệu
Đạo đức công chức trong thực thi công vụ
 Đạo đức là thành tố cơ bản của n

          Đạo đức là thành tố cơ bản của nhân cách con người và đạo đức công chức thành tố cơ bản nhất của nhân cách người công chức trong cơ quan Nhà nước, là đặc trưng cơ bản của đạo đức cách mạng. Đạo đức góp phần nâng cao hiệu quả công tác, sự tín nhiệm của nhân dân đối với từng người, cũng như đối với cả đội ngũ công chức. Đạo đức công chức góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân vào chế độ chính trị. Vì vậy, xây dựng đạo đức công chức không chỉ xuất phát từ nhu cầu xây dựng nền hành chính vững mạnh mà còn là sự mong muốn và đòi hỏi của nhân dân đối với đội ngũ “công bộc” của mình.

         Phát triển kinh tế thị trường hiện nay đã đem lại những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học, giáo dục và đời sống xã hội. Tuy nhiên, những tác động từ mặt trái của kinh tế thị trường đang làm nảy sinh những vấn đề xã hội nhức nhối, như: tham nhũng, buôn lậu, tệ nạn xã hội gia tăng, lối sống thực dụng, kiếm tiền bằng mọi giá… dẫn đến xuống cấp nghiêm trọng về đạo đức, nhiều giá trị xã hội biến động, đảo lộn, mất phương hướng, phai nhạt lý tưởng, niềm tin.., trong đó có một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức, điều đó đã làm ảnh hưởng không tốt đến niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội hiện nay. Xây dựng đạo đức công chức hướng tới các giá trị cơ bản như liêm chính, trung thực, khách quan, trung thành, tận tụy, vì nhân dân phục vụ, chuyên nghiệp và trách nhiệm là mục tiêu mà nền công vụ mong muốn đạt được trong thời gian tới.

           Nhằm cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản về đạo đức công chức, đạo đức trong thực thi công vụ, Nhà xuất bản Tư pháp tái bản cuốn sách chuyên khảo “Đạo đức công chức trong thực thi công vụ” do PGS.TS. Ngô Thành Can, giảng viên cao cấp- Học viện hành chính quốc gia làm chủ biên.

            Nội dung cuốn chuyên khảo này gồm 5 chương: Chương I đưa ra những nội dung về khu vực công và những người làm việc trong khu vực công; Chương II nói đến những vấn đề cơ bản về đạo đức, đạo đức công chức; Chương III; Chương IV tập trung vào các nội dung về đạo đức trong thực thi công vụ và đạo đức công chức ở một số nước trên thế giới, và Chương V bàn về xây dựng đạo đức công chức.

         Với cách trình bày ngắn gọn, súc tích, khoa học, cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, nhất là các giảng viên và bạn đọc quan tâm để có được những kiến thức, kỹ năng cơ bản trong đạo đức công chức và xây dựng đạo đức công chức, từ đó hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ được giao, đạt hiệu quả cao trong công tác.

            Xin trâng trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc.

(19/10/2020)

Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Trang tiếp
Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: