Thư viện tài liệu
Luật phòng chống ma tuý và công tác phòng, chống tệ nạn ma tuý...
 Tệ nạn ma tuý là hiểm hoạ lớn ch

Tệ nạn ma tuý là hiểm hoạ lớn cho toàn xã hội, gây tác hại cho sức khoẻ, làm suy thoái nòi giống, phẩm giá con người, phá hoại hạnh phúc gia đình, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn xã hội và an ninh quốc gia.

Nhà nước có chính sách khuyến khích, bảo vệ cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tham gia phòng, chống tệ nạn ma tuý; tổ chức đấu tranh chống các tội phạm về ma tuý và sử dụng đồng bộ các biện pháp kinh tế, pháp luật, văn hoá, xã hội, nghiệp vụ để tuyên truyền, vận động nhân dân, cán bộ, công chức và cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang nhân dân tham gia phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm, kết hợp với phòng, chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội khác.

Để giúp các Cơ quan, đơn vị và đặc biệt là trường học có cơ sở tài liệu tuyên truyền, giáo dục về kiến thức phòng ngừa và tác hại của ma tuý, Trung tâm Giới thiệu sách TP.HCM phối hợp với Nhà xuất bản Công An Nhân Dân xuất bản cuốn sách: “LUẬT PHÒNG CHỐNG MA TUÝ VÀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TUÝ TẠI CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ, TRƯỜNG HỌC, GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG”.

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

            Phần I. Luật Phòng chống ma tuý và pháp luật hình sự về phòng, chống ma tuý

            Phần II. Nhận thức chung về ma tuý và công tác phòng, chống tệ nạn ma tuý tại các cơ sở giáo dục

            Phần III. Tìm hiểu quy định pháp luật về ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS và các tệ nạn khác

            Phần IV. Chiến lược quốc gia phòng, chống ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS và mua bán người

            Phần V. Công tác tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng

            Phần VI. Chế độ đặc thù đối với công, viên chức, cán bộ, chiến sĩ làm công tác quản lý người nghiện ma tuý và nhiễm HIV

            Phần VII. Xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội và chống tệ nạn xã hội

Nội dung cuốn sách liên quan đến công tác phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm, kết hợp phòng, chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội khác. Hy vọng cuốn sách sẽ có giá trị hữu ích đối với bạn đọc.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách đến cùng bạn đọc.

Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: