Thư viện tài liệu
Điểm mới về thừa kế trong Bộ Luật dân sự năm 2015...
 Thừa kế là một chế định quan trọ

Thừa kế là một chế định quan trọng trong hệ thống pháp luật dân sự Việt Nam. Quyền để lại thừa kế và quyền thừa kế là một trong những quyền cơ bản của công dân được pháp luật nhiều nước trên thế giới thừa nhận và bảo hộ. Việt Nam là một đất nước có nền văn hóa theo tư tưởng Á Đông, rất coi trọng những phong tục tập quán, tình cảm cha con, vợ chồng, anh em. Điều này đã khiến cho không ít chủ thể bỏ qua việc thực hiện quyền để lại thừa kế và quyền thừa kế. Bên cạnh đó, cũng có những trường hợp đã lập di chúc, nhưng di chúc đó lại không phù hợp với quy định của pháp luật, khiến những người thừa kế phải mất nhiều thời gian giải quyết tranh chấp thông qua pháp luật, điều này còn làm mất đi tình cảm, hòa khí vốn có giữa các cá nhân. Do vậy, việc hiểu được các chế định về thừa kế là cần thiết đối với công dân, có ý nghĩa quan trọng trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực thừa kế.

Các vấn đề về thừa kế và di chúc đã được ghi nhận trong các văn bản pháp luật dân sự Việt Nam qua các thời kỳ. Gần đây nhất, ngày 24-11-2015, kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Bộ luật dân sự năm 2015 (Luật số 91/2015/QH13, có hiệu lực từ ngày 01-01-2017). Đây là bộ luật lớn nhất trong hệ thống các bộ luật hiện hành của Việt Nam, với 6 phần, 27 chương, 689 điều (giảm 88 điều so với Bộ luật dân sự năm 2005). Trong đó, chế định thừa kế có khá nhiều điểm mới, cần được phổ biến, tuyên truyền đến các cá nhân, cơ quan, tổ chức. Với lý do đó, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách: Điểm mới về thừa kế trong Bộ luật dân sự năm 2015 và những tình huống thực tế do Luật gia Trương Hồng Quang công tác tại Viện Khoa học pháp lý (Bộ Tư pháp) biên soạn.

Cuốn sách gồm các nội dung chính sau đây:

·         Phần I. Giới thiệu những điểm mới về thừa kế trong Bộ luật dân sự năm 2015.

·         Phần II. Một số tình huống pháp luật về thừa kế (bao gồm 40 tình huống pháp luật thực tế và giải đáp).

·         Phần III. Phụ lục: Quy định về thừa kế của Bộ luật dân sự năm 2015.

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc !

(25/12/2020)

Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: