Thư viện tài liệu
Cẩm nang pháp luật...
 Untitled 1

: Ngay từ Hiến pháp 1946 đã có quy định viêc xét xử của Tòa án phải có Hội thẩm (khi đó gọi là phụ thẩm) tham gia. Tuy nhiên, việc tham gia của phụ thẩm khi đó mới chỉ giới hạn trong việc xét xử các vụ án hình sự. Đến Hiến pháp 1959, với quy định “Việc xét xử ở các Tòa án nhân dân có hội thẩm nhân dân tham gia theo quy định của pháp luật…” thì Hội thẩm nhân dân mới tham gia xét xử cả các vụ án dân sự. Chế định này đã được các Hiến pháp tiếp theo (1980, 1992, 2013) kế thừa và phát huy. Thực tiễn giải quyết các vụ án hình sự cũng như dân sự hơn nửa thế kỷ qua đã ghi nhận sự đóng góp tích cực của đội ngũ Hội thẩm nhân dân trong hoạt động xét xử của hệ thống Tòa án; góp phần không nhỏ vào việc bảo đảm cho công tác xét xử được khách quan, toàn diện, đúng pháp luật.

Để góp phần nâng cao trình độ pháp luật, kỹ năng của Hội thẩm nhân dân khi tham gia xét xử các vụ án dân sự, với mong muốn cung cấp cho các Hội thẩm nhân dân, nhất là những Hội thẩm nhân dân mới tham gia xét xử các vụ án dân sự có một tài liệu tham khảo hữu ích trong hoạt động chuyên môn, cuốn sách đã ra đời. Cuốn sách phân tích những vấn đề pháp lý cơ bản về chế định Hội thẩm nhân dân, về dân sự, tố tụng dân sự và đặc biệt là giới thiệu các ký năng cần thiết cho Hội thẩm khi xét xử các vụ án dân sự.

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

(13/11/2020)

 

Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: