Thư viện tài liệu
Phân định thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính...
 Nội dung cuốn sách Phân định thẩ

Nội dung cuốn sách Phân định thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính và thẩm quyền xét xử hành chính ở Việt Nam là những nghiên cứu, phân tích một cách tương đối chuyên sâu, toàn diện các vấn đề liên quan đến hai loại thẩm quyền: thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính và thẩm quyền xét xử hành chính. 

Cuốn sách gồm 3 chương:

Chương I: Cơ sở lý luận của phân định thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính và thẩm quyền xét xử hành chính

Chương II: Thực trạng phân định thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính và thẩm quyền xét xử hành chính ở Việt Nam hiện nay

Chương III: Quan điểm và giải pháp phân định thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính và thẩm quyền xét xử hành chính ở Việt Nam

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc !

 (10/12/2020
Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Trang tiếp
Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: