Thư viện tài liệu
Những VĐ sai sót cần rút KN trong công tác ĐT, XX, GQ các vụ án
 Untitled 1

“Quyền lực nhà nước (cũng là quyền lực của nhân dân) là thống nhất, không thể phân chia. Tuy nhiên, việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp phải được phân công rõ ràng theo chức năng cơ bản của mỗi loại cơ quan: Quyền lập pháp phải do cơ quan lập pháp – Quốc hội – thực hiện; quyền hành pháp phải do cơ quan hành pháp – Chính phủ - thực hiện; quyền tư pháp phải do cơ quan tư pháp – Toà án – thực hiện.” […] Tổ chức và hoạt động của cơ quan tư pháp phải nhằm mục đích bảo vệ công lý, bảo đảm quyền con người theo quy định của pháp luật.

Hoạt động tư pháp là hoạt động giải quyết các tranh chấp trong xã hội, xử lý các vi phạm pháp luật. Hoạt động đó liên quan trực tiếp đến các quyền và lợi ích của con người, của công dân. Vì vậy, trong hoạt động Tư pháp, vi phạm quyền con người, quyền công dân và lợi ích chính đáng có nguy cơ xảy ra rất cao.

Từ cơ sở lý luận ấy, và với suy nghĩ “Oan” và “Sai” trong tố tụng dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào không chỉ gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với người bị oan, sai trên phương diện tinh thần và vật chất cho người bị oan sai và cho người thân của họ mà còn ảnh hưởng đến niềm tin về việc thực thi pháp luật, về việc đảm bảo công lý, công bằng xã hội và việc phòng ngừa tội phạm.

            Để góp phần phổ biến những kiến thức pháp luật một cách hiệu quả nhằm nâng cao kiến thức, hiểu biết trong nhân dân, đồng thời phục vụ cho công tác của cán bộ, nhất là cán bộ cấp cơ sở để thực thi đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước, TRUNG TÂM PHÁP LUẬT SÀI GÒN HÀ NỘI liên kết với Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản cuốn sách: NHỮNG VẤN ĐỀ SAI SÓT CẦN RÚT KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, XÉT XỬ, GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN.

            Cuốn sách gồm bốn phần:

            PHẦN I. TƯ PHÁP, LẬP PHÁP VÀ HÀNH PHÁP – NGHIÊN CỨU VÀ TRAO ĐỔI

            PHẦN II. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CỦA ĐỘI NGŨ THỰC THI CÔNG VỤ

            PHẦN III. THỰC TRẠNG NHỮNG SAI SÓT TRONG ĐIỀU TRA, XÉT XỬ, GIẢI QUYẾT VỤ ÁN VÀ VIỆC RÚT KINH NGHIỆM QUA MỘT SỐ VỤ ÁN

            PHẦN IV. QUY ĐỊNH XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM NGƯỜI GIỮ CHỨC DANH TƯ PHÁP TRONG TOÀ ÁN NHÂN DÂN VÀ MỘT SỐ HƯỚNG DẪN, QUYẾT ĐỊNH MỚI BAN HÀNH

            Trong quá trình thực hiện chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Rất mong nhận được sự cảm thông và những đóng góp ý kiến của quý vị độc giả để cuốn sách được hoàn thiện hơn khi tái bản. Mọi thắc mắc về nội dung cũng như chế độ bản quyền xin liên hệ theo địa chỉ: 141/20 TL 19 KP3, P.. Thạnh Lộc, Q.12, TP. HCM.

            Trân trọng giới thiệu cuốn sách này tới bạn đọc.

Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Trang tiếp
Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: