Thư viện tài liệu
Hoà giải trong giải quyết tranh chấp đất đai ở VN hiện nay
 Hoà giải là biểu hiện của nét đẹ

Hoà giải là biểu hiện của nét đẹo truyền thống của dân tộc Việt Nam. Về bản chất hoà giải nhằm giữ gìn tình làng, nghĩa xóm; tăng cường đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhautrong cộng đồng; kịp thời giải quyết những xích mích mâu thuẫn ở cơ sở; ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật; góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội; giảm bớt cụ việc phải đưa lên toà án nhân dân hoặc UBND các cấp giải quyết, tiết kiệm thời gian, tiền bạc của nhà nước và nhân dân.

Với ý nghĩa cao đẹp và vai trò quan trọng nên công tác hoà giải luôn được Đảng, Nhà nước và xẫ hội quan tâm động viên, khuyến khích, nhân dân đồng tình ủng hộ. ghi nhận tại điều 127 Hiến pháp năm 1992: ‘ Ở cơ sở, thành lập và tranh chấp nhỏtrong nhân dân theo quy định của pháp luật” và được khẳng định trong Nghị quyếtsố 49-NQ/TƯ ngày 02/6/2005 của Bộ chính trị về chiến lược cái cách tư pháp đến năm 2020 “khuyến khích việc giải quyết một số tranh chấp thông qua thương lượng, hoà giải, trọng tàilà minh chứng cho sự tồn tại và phát triển tất yếu của công tác hoà giải nói chung và hoà giải trong giải quyết tranh chấp đất đai nói riêng. Thể chế hoá quy định trên của  Hiến pháp trong thời gian qua Quốc hội đã ban hành Luật Hoà giải cở sở và luật đất đai năm 2013 đây là hai văn bản nền tảng quy định về hoà giải trong giải quyết tranh chấp đất đai hiện nay. Tuy nhiên, hoà giải tranh chấp đất đai vẫn còn quy định chung chung, nhiều khi áp dụng chỉ mang tính hình thức và chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế đặt ra. Quy định pháp luật về hoà giải trong giải quyết tranh chấp đất đai hiện nay còn nhiều hạn chế nhất định cần phải tiếp tục hoàn thiện để phù hợp với thực tế như: trình tự, thủ tục, thành phần tham gia hoà giải cơ sở, ở UBND cấp xã, hiệu lực thi hành các văn bản công nhân hoà giải thành, quy trình tố tụng hoà giải ở toà án…..

Nhằm cung cấp tài liệu nghiên cứu, tham khảo cho các nhà nghiên cứu, các giảng viên, sinh viên và những độc giả có nhu cầu tìm hiểu nội dung về hoà giải trong giải quyết tranh chấp đất đai, chúng tôi xuất bản cuốn sách Hoà giải trong giải quyết tranh chấp đất đai ở Việt Nam hiện nay do TS.Phạm Thị Lan Hương biên soạn với mong muốn đem đến cho độc giả cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện công tác hoà giải nói chung và hoà giải trong giải quyết tranh chấp đất đai nói riêng ở nước ta hiện nay.

Trong quá trình biên soạn, biên tập cuốn sách khó tránh khỏi thiếu sót, rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của bạn đọc để chúng tôi hoàn thiện cuốn sách khi tái bản.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Trang tiếp
Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: