Thư viện tài liệu
Một số vấn đề về tham nhũng và những nội dung cơ bản...
 Sách gồm 3 phần

Sách gồm 3 phần:

Phần 1: Một số vấn đề chung về tham nhũng và đấu tranh chống tham nhũng

Phần 2: Sự hình thành và phát triển của phâp luật về phòng, chống tham nhũng

Phần 3: Những nội dung cơ bản của luật phòng chống tham nhũng 2018

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc !

(7/1/2021
Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: