Thư viện tài liệu
Thi hành án phạt tù ở Việt Nam trước yêu cầu cải cách tư pháp
 Cuốn sách tập trung nghiên cứu t

Cuốn sách tập trung nghiên cứu thi hành án phạt tù dưới góc độ luật hình sự và tố tụng hình sự, đồng thời có nghiên cứu Luật thi hành án hình sự duới góc độ bổ trợ cho các quy định của luật hình sự và luật tố tụng hình sự, bao gồm những vấn đề phát sinh trong quá trình thi hành án phạt tù (căn cứ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền, điều kiện... thi hành án phạt tù).

Cuốn sách gồm 3 phần :

Chương I : Những vấn đề lý luận về thi hành án phạt tù

Chương II : Thực trạng thi hành án phạt tù

Chương III : Các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành án phạt tù trước yêu cầu cải cách tư pháp ở Việt Nam.

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc !

(10/12/2020)

Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: