Thư viện tài liệu
Toà án quốc tế về luật biển
 Toà án quốc tế về luật biển là c

Toà án quốc tế về luật biển là cơ quan tài phán do Công ước về luật biển của Liên hợp quốc năm 1982 quy định và được thành lập năm 1996. Toà án có nhiệm vụ giải quyết các tranh chấp trong quá trình thực hiện và giải thích Công ước về luật biển của Liên hợp quốc năm 1982 giữa các quốc gia, các tổ chức, các doanh nghiệp hoạt động trên biển và khai thác đáy đại dương. Sự hiểu biết về tổ chức quốc tế này là rất cần thiết đối với các quốc gia ven biển, các tổ chức, các doanh nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hoá và xu hướng tiến ra biển làm chủ thiên nhiên, làm chủ đại dương của con người.

Với mong muốn phục vụ nhu cầu nghiên cứu của các cán bộ quản lý, các nhà nghiên cứu, nhà hoạt động về biển, cung cấp tài liệu tham khảo cho công tác học tập của sinh viên trường luật, Nhà xuất bản Tư pháp giới thiệu cuốn sách “Toà án quốc tế về luật biển” của TS. Nguyễn Hồng Thao. Cuốn sách tập trung làm rõ tổ chức, thẩm quyền, cơ chế hoạt động cũng như một số vụ việc điển hình của cơ quan tài phán quốc tế này. Đây là thành quả của quá trình công tác, làm việc của tác giả với tư cách là thành viên của Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị các nước thành viên Công ước luật biển thành lập Toà án quốc tế về luật biển năm 1996. Đây cũng là kết quả mà tác giả đúc kết qua thời gian công tác tại Bộ Ngoại giao và làm công tác giảng dạy tại Khoa Luật – Đại học quốc gia Hà Nội.

Viết về vấn đề có nội dung lớn, liên quan đến nhiều sự kiện, nhiều vấn đề nảy sinh trong hoạt động của Toà án quốc tế về luật biển, cuốn sách sẽ không tránh khỏi thiếu sót. Nhà xuất bản rất mong nhận được các ý kiến đóng góp, bổ khuyết của các học giả, nhà nghiên cứu, bạn đồng nghiệp và các độc giả để tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa cho cuốn sách được hoàn thiện hơn trong lần tái bản.

Xin giới thiệu cùng bạn đọc.

Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: