Thư viện tài liệu
Hỏi đáp pháp luật về bạo lực gia đình...
 Nạn bạo lực gia đình đang có chi

Nạn bạo lực gia đình đang có chiều hướng gia tăng trong cộng đồng. Bạo lực gia đình không những để lại hậu quả nguy hại về thể chất, tinh thần cho cá nhân bị bạo hành, mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế - xã hội. Ở Việt Nam, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã dành nhiều sự quan tâm tới việc phòng, chống bạo lực gia đình và đã ban hành nhiều đạo luật trực tiếp và gián tiếp để điều chỉnh như : Hiến pháp, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Bộ luật dân sự, Luật phòng, chống bạo lực gia đình. Trong đó, sự ra đời của Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007 đã đánh dấu một bước quan trọng trong việc phòng ngừa, hỗ trợ nạn nhân của hành vi bạo lực gia đình.

Nhằm tiếp tục phổ biến những quy định pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, cuốn sách đã ra đời. Cuốn sách tập trung tìm hiểu những nội dung cơ bản của Luật phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản pháp luật có liên quan, qua đó góp phần đưa những quy định pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân đối với công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc !

(25/11/2020)

Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: