Thư viện tài liệu
Hoàn thiện pháp luật về thương mại...
 Từ năm 1966

Từ năm 1966, Ủy ban Liên hợp quốc về Pháp luật Thương mại quốc tế (UNCITRAL) đã ban hành Luật mẫu về thương mại điện tử. Ở Việt Nam, trong giai đoạn từ năm 2000 đến 2003, một số văn bản pháp lý chuyên ngành đã có những quy định về giao dịch điện tử như : Bộ luật Hình sự 1999, Luật Hải quan 2001, Pháp lệnh Quảng cáo 2001, Luật Kế toán 2003 và các văn bản hướng dẫn luật trong lĩnh vực ngân hàng… Tuy nhiên, do nhận thức chưa đúng đắn và toàn diện về thương mại điện tử, các chế định pháp lý trên còn thiếu cụ thể, rõ rang, vì vậy dẫn tới việc khó áp dụng những quy định đó trên thực tế. Từ 2005 đến 2007, các cơ quan nhà nước đã ban hành khá nhiều chính sách và văn bản quy phạm pháp luật quan trọng cho sự phát triển của thương mại điện tử : Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2006 – 2010; Chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam đến 2010 và định hướng đến 2020; Luật Giao dịch điện tử; Luật Thương mại; Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Công nghệ thông tin; Bộ luật Dân sự; Nghị định số 57/2006/NĐ-CP về thương mại điện tử và một số Nghị định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính, ngân hàng, chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ kí số…

Ngày 16/5/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2013/NĐ-CP thay thế cho Nghị định trước đây về thương mại điện tử. Đây là văn bản pháp lý cao nhất đến thời điểm hiện tại quy định riêng về hoạt động thương mại điện tử.

Việc ban hành các chính sách và văn bản quy phạm pháp luật nói trên là kết quả những nỗ lực to lớn của các cơ quan nhà nước thời gian vừa qua. Thực hiện những văn bản đó, hoạt động thương mại điện tử ở Việt Nam đã đạt được những kết quả ban đầu đáng khích lệ.

Hiện nay, trước xu thế phát triển ngày càng mạnh mẽ của công nghệ thông tin, yêu cầu hội nhập quốc tế và sự liên tưởng giữa các nền kinh tế, hoạt động thương mại điện tử ở Việt Nam đòi hỏi phải dựa trên cơ sở pháp lý đồng bộ, đầy đủ, cụ thể và rõ ràng hơn.

Cuốn sách này của PGS.TS Tào Thị Quyên và ThS. Lương Tuấn Nghĩa đã phân tích tương đối toàn diện những luận cứ khoa học hoàn thiện pháp luật về thương mại điện tử ở Việt Nam. Đồng thời, đánh giá thực trạng pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật về thương mại điện tử thời gian qua. Trên cơ sở đó, các tác giả luận giải một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về thương mại điện tử ở Việt Nam trong thời gian tới.

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc !

(25/11/2020)

Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: