Thư viện tài liệu
Hỏi đáp về Luật phá sản năm 2014
 Cuốn sách Hỏi - đáp về Luật phá

Cuốn sách Hỏi - đáp về Luật phá sản năm 2014 được chia thành 6 mục, bao gồm 154 câu hỏi và trả lời về các vấn đề như đối tượng điều chỉnh, phạm vi điều chỉnh của Luật phá sản, thế nào là các chủ đề như doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp các hợp tác xã,…; làm rõ khái niệm các loại chủ nợ, người tiến hành phá sản, người tham gia phá sản, chi phí khi tiến hành phá sản; thẩm quyền giải quyết phá sản và quyền, nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân có liên quan; lệ phí phá sản, chi phí phá sản; các thủ tục phá sản, việc thương lượng giữa chủ nợ nộp đơn yêu cầu tuyên bố phá sản và doanh nghiệp, việc tổ chức hội nghị chủ nợ, thứ tự phân chia tài sản…

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc !

(14/1/2021)

Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Trang tiếp
Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: