Thư viện tài liệu
Tìm hiểu quyền sử dụng đất
 Tại kỳ họp thứ 6 ngày 29/11

Tại kỳ họp thứ 6 ngày 29/11/2013, Quốc hội khóa XIII đã ban hành Luật Đất đai mới thay thế cho Luật đất đai 2003. Luật đất đai mới có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2014. Bên cạnh việc kế thừa các quy định của Luật Đất đai năm 2003, Luật Đất đai 2013 cũng đồng thời bổ sung nhiều quy định mới nhằm hoàn thiện chính sách đất đai của Nhà nước mà nổi bật là những quy định về quyền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình và cá nhân cũng như các quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật đát đai 2003, góp phần tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính về đất đai, tăng cường công tác quản lý đất đai và nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Cuốn sách này sẽ giúp bạn đọc nói chung, những người làm công tác pháp luật nói riêng thuận tiện trong việc nghiên cứu và áp dụng Luật Đất đai về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài ra cuốn sách còn in các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013 trong các lĩnh vực giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, thu tiền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường thiệt hại về đất mới nhất để bạn đọc tham khảo và áp dụng trong công việc.

Cuốn sách gồm 3 phần :

Phần I : Tìm hiểu quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất

Phần II : Tìm hiểu quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (nhà ở, công trình, cây lâu năm).

Phần III : Các văn bản về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, thu tiền sử dụng đất, bồi thường thiệt hại về đất.

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc !

(25/11/2020)

 

Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Trang tiếp
Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: