Thư viện tài liệu
Hội thẩm và xét xử
 Ngày 02/6/2005

Ngày 02/6/2005, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 49-NQ/TW về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, theo đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chiến lược là: “Xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp, nhất là cán bộ có chức danh tư pháp, theo hướng đề cao quyền hạn, trách nhiệm pháp lý, nâng cao và cụ thể hoá tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất, đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ…”. Nhiệm vụ trên đã và đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp, nhất là cán bộ có chức danh tư pháp trong đó có Hội thẩm thực sự đủ về số lượng, mạnh về chất lượng nhằm phục vụ đắc lực cho công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, với đặc thù nghề nghiệp chuyên môn của mình, bên cạnh việc bản thân Hội thẩm phải tự mình không ngừng rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp thì việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng hành nghề cho Hội thẩm một cách chính thức là hết sức cần thiết.

Với mong muốn có thêm tài liệu tham khảo cho các Hội thẩm, Nhà xuất bản Tư pháp tái bản lần thứ nhất cuốn: “Hội thẩm và xét xử” do Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao Chu Xuân Minh làm chủ biên. Ngoài giới thiệu những vấn đề cơ bản về Hội thẩm, cuốn sách đi sâu vào nghiệp vụ xét xử với từng loại vụ án như: hình sự, dân sự, kinh doanh – thương mại, hôn nhân và gia đình, lao động, hành chính. Cuốn sách còn kịp thời đáp ứng nhu cầu cập nhật pháp luật cho Hội thẩm.

Trong quá trình biên soạn khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định, Nhà xuất bản Tư pháp và tập thể tác giả mong nhận được những ý kiến góp ý của bạn đọc để cuốn sách hoàn thiện hơn trong lần tái bản.

Trân trọng giới thiệu!

Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Trang tiếp
Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: