Thư viện tài liệu
Những mô hình tố tụng hình sự điển hình trên thế giới
 Mô hình tố tụng hình sự hiện nay

Mô hình tố tụng hình sự hiện nay ở Việt Nam là mô hình tố tụng hình sự thẩm vấn. Quá trình vận hành mô hình này thời gian qua đã góp phần quan trọng vào việc giữu vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Bên cạnh những kết quả nêu trên, mô hình tố tụng hình sự ở Việt Nam còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập, ảnh hưởng đến kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, đến yêu cầu xây dựng một nền tư pháp dân chủ, công bằng, nghiêm minh. Chính vì vậy việc nghiên cứu, tham khảo mô hình tố tụng hình sự trên thế giới đóng vai trò hết sức quan trọng nhằm tiếp thu những hạt nhân hợp lý của tố tụng hình sự các nước phù hợp với truyền thống văn hóa, điều kiện chính trị, kinh tế, xã hội cụ thể ở Việt Nam.

Cuốn sách này sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích về mô hình tố tụng hình sự của bảy quốc gia đại diện cho các mô hình tố tụng hình sự điển hình trên thế giới hiện nay, bao gồm: Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Italia, NGa, Nhật Bản, Pháp, Trung Quốc.

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc !

 (10/12/2020)

Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: