Thư viện tài liệu
Tìm hiểu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại...
 Untitled 1

: Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu Bộ luật Hình sự 2015, đặc biệt là về quy định mới : trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại, cuốn sách đã được biên soạn.

Cuốn sách gồm 3 phần chính :

Phần thứ nhất : Trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại

Phần thứ hai : Thủ tục tố tụng truy cứu trách nhiệm hình sự pháp nhân thương mại (Chương XXIX Bộ luật tố tụng hình sự 2015)

Phần phụ lục : Các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017

Với phương pháp viết súc tích, ngắn gọn, có sử dụng, dẫn chiếu nhiều thuật ngữ mới nhất trong lĩnh vực hình sự và các lĩnh vực liên quan, cuốn sách không chỉ cung cấp cho bạn đọc những thông tin thiết thực mà còn có giá trị ứng dụng để phục vụ công tác, nghiên cứu, học tập và áp dụng thực tiễn.

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

(13/11/2020)

Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Trang tiếp
Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: