Thư viện tài liệu
Tình huống pháp luật về các tội xâm phạm tính mạng...
 Cuốn sách được biên soạn dưới dạ

Cuốn sách được biên soạn dưới dạng hỏi đáp, thông qua những tình huống, những ví dụ cụ thể nhằm cung cấp những vấn đề chủ yếu, cần thiết nhất về các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự con người, giúp người đọc dễ dàng nắm bắt và vận dụng các quy định của pháp luật trong cuộc sống.

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc !(18/12/2020)

Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: