Thư viện tài liệu
Khoa học tâm lý trong quản lý hành chính
 Cuốn sách phân tích những đặc đi

Cuốn sách phân tích những đặc điểm tâm lý của cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước; những đặc điểm tâm lý của người lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước; giao tiếp trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước...

Nội dung cuốn sách được chia thành 4 chương:

Chương I: Những vấn đề chung về tâm lý học quản lý

Chương II: Đặc điểm tâm lý của cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước

Chương III: Những đặc điểm tâm lý của người lãnh đạo, quản lý

Chương IV: Giao tiếp trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước

Cuốn sách là tài liệu tham khảo rất bổ ích, cung cấp những kiến thức cơ bản về khoa học tâm lý được vận dụng trong quản lý hành chính nhà nước, giúp bạn đọc hiểu và vận dụng những kiến thức này vào thực tiễn công tác.

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc !

(25/11/2020)

Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Trang tiếp
Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: